صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۳۷۵ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۶ ۶.۰۷ % ۵۳۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۴۳۳ ۹۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۰۹ ۵.۵۷ % ۵۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۱۷۱ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۰۵ ۸.۱۸ % ۵۳۵ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۶۵۵ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۴۳ ۹.۸۳ % ۵۳۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۶۰۲ ۹۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۳۰ ۹.۳۲ % ۵۳۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۵۸۹ ۹۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۳۰ ۹.۳۲ % ۵۳۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۵۷۷ ۹۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۱۰ ۸.۷۷ % ۵۳۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۱۹۴ ۹۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۹,۱۶۷ ۴.۹۳ % ۵۳۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۳۵۸ ۹۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۴۶ ۶.۳۸ % ۵۳۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۸۳۳ ۹۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۸۵ ۷.۳۸ % ۵۳۹ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %