صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰.۰۳ (۲.۶۲) ۱۱.۲۸ (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۲ (۱.۲۵) ۷.۳۹ (۹۹)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۱۸ ۱.۱۶ ۹۰.۰۴ ۶,۷۴۳.۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۱ (۰.۶۸) ۳.۶۳ (۹۱.۶۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۲۹ ۱.۵۱ ۱۹۲.۳۲ ۲۳,۶۶۹.۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۲۱ ۱.۰۸ ۱۱۲.۲۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۱۳ ۰.۷۲ ۵۹.۴۸ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۱۴ ۱.۵۲ ۶۵.۴۲ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۳) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۱۴ ۱.۶۱ ۶۵.۵۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۸۹ ۳۸.۳۱ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۰۲) (۱.۰۷) (۶.۹۶) (۹۸.۰۱)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۱۱ ۰ ۴۸.۶۹ ۰