صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰.۱ (۰.۶۹) ۴۳.۳۱ (۹۱.۹۵)
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۰۶ ۱.۴ ۲۴.۱۲ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۱۳ ۱,۱۲۱.۰۴
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰.۰۳ (۰.۳۴) ۱۱.۴۲ (۷۱.۵۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۱۵ ۰.۸۹ ۷۱.۸۱ ۲,۴۶۰.۹۲
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۶۲ ۱۹.۸ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۰۴) ۱۹.۸۱ (۱۲.۶۱)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰.۰۳ (۰.۸۳) ۱۱.۴۶ (۹۵.۲۹)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۶ ۲۴.۲۴ ۷۷۳.۴۷
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۱۴ ۰.۹۲ ۶۶.۰۱ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۱۵ ۰.۴۱ ۷۲.۳۱ ۳۴۵.۲۵