صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰.۱۷ ۰.۴۳ ۸۴.۹۹ ۳۸۳.۷۷
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۱۷ ۰.۳۸ ۸۵.۱۹ ۲۹۹.۸۳
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۷۶) ۲۴.۳۳ (۹۳.۸۲)
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۵۷ ۲۴.۳۴ ۷۰۴.۱۱
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۴.۳۶ ۱,۸۳۱.۰۸
۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰.۰۶ (۲.۳۵) ۲۴.۳۸ (۹۹.۹۸)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰.۱۷ (۱.۴۸) ۸۵.۶۷ (۹۹.۵۷)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۴.۴۴ ۹۶۷.۲۵
۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۵۳ ۲۴.۴۶ ۵۸۹.۰۱
۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۴۷ ۱,۱۱۳.۴۵
۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۰۱ ۱۱۱.۴۷
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰.۱۷ (۱.۰۱) ۸۴.۱۳ (۹۷.۵)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰