صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۱ ۰.۵۶ ۴۳.۸۶ ۶۷۶.۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۳۱ ۱۵.۶۷ ۲۱۴.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۰۹ ۱.۴۱ ۳۸.۷۸ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۵ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۱ ۱.۲۸ ۴۴ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۹۳) ۱۵.۷۲ (۹۶.۶۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۱۹ (۰.۲۲) ۹۷.۶۸ (۵۴.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۱۹ ۰.۱۸ ۹۷.۹۳ ۹۱.۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۱ ۲.۶۳ ۴۳.۳۱ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۴ ۰.۸۹ ۱۵.۵ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۲ ۰.۹۹ ۷.۴۷ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۲ ۴.۳۶ ۷.۴۷ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۲۳ ۴.۴ ۱۲۹.۳۳ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۹ ۱.۷ ۳۸.۴۴ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰