صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۴۸) ۱۹.۹۸ (۸۲.۵۶)
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۴.۴۵ ۲۵.۳۷
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۲۰ (۶۴.۱۵)
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰.۰۶ (۱.۸۷) ۲۴.۴۷ (۹۹.۹)
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۶۵.۴۸ ۵۷.۳۵
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۲۴.۱۲ ۲۹۸.۰۲
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰.۰۹ ۲.۲۵ ۳۸.۳۲ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰.۱۵ (۰.۵۱) ۷۱.۸۲ (۸۴.۳۵)
۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ (۰.۹۷) ۱۹.۸ (۹۷.۱)
۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۴.۲۲ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۱۹.۸۲ ۱,۲۴۲.۴۵
۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ ۲.۳۳ ۱۹.۸۳ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۱۴ ۱.۲ ۶۶.۰۴ ۷,۶۶۵.۱۵
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰