صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۲۵) ۱۹.۹۱ (۵۹.۹۷)
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۱۹.۹۲ (۹۱.۲۵)
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰.۱۱ (۱.۱۶) ۴۹.۱۸ (۹۸.۶۱)
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۹۱ ۲۹.۰۳ ۲,۶۰۸.۲۷
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۰۸ ۰.۴۷ ۳۳.۸۵ ۴۵۶.۷
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰.۰۸ (۲) ۳۳.۸۹ (۹۹.۹۴)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۸۶) ۲۴.۰۹ (۹۵.۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۴۹) ۱۹.۷۲ (۸۳.۴۸)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۴.۱۲ (۶۶.۲۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰.۱۲ (۰.۸) ۵۴.۱۱ (۹۴.۷۷)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰