صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰.۱۷ (۰.۴۶) ۸۴.۶۱ (۸۱.۶۴)
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۹ ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۴ ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۲۵) ۲۸.۷۷ (۶۰.۱۶)
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۲۸.۷۹ ۵۶۵.۸
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰.۰۷ ۲.۰۸ ۲۸.۸۲ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۰۸ ۱.۶ ۳۳.۵۹ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰.۱۶ ۱.۳۳ ۷۸.۵۸ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵ ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰.۰۸ ۱.۴ ۳۳.۷ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۲۹ ۲۸.۹۶ ۱۸۴.۱۲
۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۲۸.۹۸ ۳۴.۰۷
۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۲۹ ۱۲۳.۶۶
۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰.۱۷ (۰.۱۲) ۸۵.۷۵ (۳۴.۵۱)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۱۱ ۲۹.۱ ۴۸.۲
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۱۱ ۲۸.۴۱ ۴۷.۳۹