صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰.۰۳ ۲.۸۷ ۱۱.۴۵ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۰.۰۶ (۱.۵) ۲۴.۲۳ (۹۹.۶)
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰.۰۴ (۲.۶۶) ۱۵.۵۷ (۹۹.۹۹)
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۱۳ ۱۵.۵۸ ۶۰.۲۴
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۷۱) ۱۹.۸۵ (۹۲.۶)
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۰.۱ (۱.۴۹) ۴۳.۶۸ (۹۹.۵۹)
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۲۴ ۲۸.۹۲ ۱۴۲.۷۵
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۵۴ ۱۱.۵۱ ۶۱۳.۶۹
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۰۳ ۰.۲۲ ۱۱.۵۱ ۱۲۰.۹۸
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰.۱۶ ۲.۵۴ ۷۸.۹۱ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۸۱ ۲۹.۰۳ ۱,۷۹۵.۸۳
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ (۰.۰۳) ۰.۰۵ (۱۰.۳۵) ۲۰.۱
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۵ ۰