صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰.۰۶ ۱.۵ ۲۴.۱۵ ۲۲,۸۵۴.۶
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰.۰۷ (۰.۳۸) ۲۸.۷۳ (۷۵.۳۹)
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۷۹) ۱۹.۷۸ (۹۴.۵)
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰.۰۹ (۰.۷۴) ۳۸.۴۲ (۹۳.۲۸)
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۸۶) ۲۴.۲۳ (۹۵.۷۷)
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۱۵) ۱۹.۸۳ (۴۳.۱)
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۵۳) ۱۹.۸۴ (۸۵.۶۹)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ (۱.۰۵) ۱۵.۵۹ (۹۷.۸۸)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰.۰۹ (۰.۸۹) ۳۸.۵۷ (۹۶.۲۳)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰.۰۹ (۰.۶۷) ۳۸.۶۳ (۹۱.۲۶)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۲۸) ۲۴.۳۵ (۶۴.۴۱)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۲ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۰.۱۴ (۰.۲) ۶۶.۳۸ (۵۲.۵۸)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۸۵.۷۴ ۶۷.۷۴
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰