صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۴۸.۸۳ ۲۹۸.۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰.۰۱ (۱) ۳.۶۸ (۹۷.۴۶)
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۳۷ ۰.۱۷ ۲۸۲.۲ ۸۷.۳۲
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۱ ۰.۲۲ ۴۳.۸ ۱۱۹.۴۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰ (۱.۳۹) ۰ (۹۹.۳۹)
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۲ ۰.۰۷ ۷.۵۴ ۳۱.۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۷ (۰.۳) ۲۸.۹۸ (۶۶.۶۹)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۱۳ ۱.۲۱ ۶۰.۵ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۱۳ ۰.۸۳ ۶۰.۶ ۱,۹۴۶.۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۴ (۰.۷۷) ۱۵.۷۱ (۹۴.۰۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۷ ۰