صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ (۰.۸۹) ۱۹.۷۳ (۹۶.۱۷)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰.۱ (۰.۸۸) ۴۳.۳۹ (۹۵.۹۸)
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۹ (۰.۰۳) ۳۸.۳۷ (۱۱.۳)
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۱۵ ۲۴.۱۹ ۷۰.۴۲
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۸ (۶۷.۱)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰.۰۳ (۱.۸۸) ۱۱.۴۵ (۹۹.۹)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۱۱ (۰.۰۵) ۴۸.۸۷ (۱۵.۷)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۰۲ ۲۸.۸۵ ۷.۴۲
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰.۰۶ (۰.۹۶) ۲۴.۲۹ (۹۷.۰۵)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰.۰۶ (۰.۲۲) ۲۴.۳ (۵۴.۷۴)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۳۲ ۷.۲۳
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۰.۱ (۱.۳۳) ۴۳.۷۸ (۹۹.۲۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰.۰۶ (۰.۱۹) ۲۴.۳۷ (۴۹.۲۶)
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۰۶ (۰.۰۳) ۲۴.۳۹ (۹.۹۹)