صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۱ ۲.۴۱ ۴۳.۵۱ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۷۴) ۱۹.۸۱ (۹۳.۲۸)
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۰۲ ۱.۱۲ ۷.۵ ۵,۷۸۴.۹۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۱۶ ۳.۶۳ ۷۸.۴۵ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۸ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۹ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰.۳۷ ۱۵.۶۱ ۲۸۲.۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۲۲ ۲.۴۶ ۱۲۲.۳۲ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۰۸ ۲.۱۶ ۳۳.۷۷ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۱۲ ۲.۴۸ ۵۴.۸۲ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۸۳) ۱۹.۹۹ (۹۵.۱۵)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰