صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۰۶ ۱.۳۶ ۲۴.۰۸ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۰۹ ۱.۳۱ ۳۸.۲۴ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۳) (۰.۱۴) (۶۷.۱۸) (۴۰.۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۵۱ ۰.۲۱ ۵۴۹.۲۸ ۱۱۶.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۰۹) (۲.۷۸) (۲۷.۷۱) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۱ (۰.۱۱) ۳.۶۷ (۳۲.۶۳)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۱ ۱.۱۹ ۳.۶۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۳۹ ۲۸.۷۱ ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۳۶ ۱۹.۷۷ ۲۷۶.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۲۲) ۱۵.۵۳ (۵۴.۴۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۴ ۱.۱۴ ۱۵.۵۴ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۲ ۰.۴۱ ۷.۴۹ ۳۴۲.۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۱۱ (۱.۴۱) ۴۸.۸۲ (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰