صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۰۴ ۱.۸۲ ۱۵.۶۷ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۱ (۰.۳۲) ۳.۷۱ (۶۸.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۳.۷۲ ۱۹.۹۷ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۸ ۱.۳۴ ۳۳.۸۵ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۲ (۳.۵۱) ۷.۵۷ (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۱ (۲.۷۳) ۳.۷۲ (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰ (۱.۵۳) ۰ (۹۹.۶۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰ ۰.۷ ۰ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۱۵ ۲.۷۶ ۷۱.۴۷ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۱ (۱.۹۳) ۳.۴۳ (۹۹.۹۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۱۹) (۲.۹۷) (۵۰.۷۲) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۷ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۳ ۰