صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۵ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰.۰۳ (۱.۲۲) ۱۱.۴۶ (۹۸.۸۵)
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰.۰۱ (۳.۱۶) ۳.۶۸ (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰.۰۱ (۰.۶۴) ۳.۶۸ (۹۰.۵۶)
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۰۷ ۲.۱۸ ۲۸.۸۳ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۷ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۰۳ ۱.۹۶ ۱۱.۴۸ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۲۸.۸۹ ۳۶.۷۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۰۷ (۰.۹) ۲۸.۹۱ (۹۶.۳۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۰۷ ۲.۵۴ ۲۸.۹۳ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۰۸ ۳.۰۱ ۳۳.۷۳ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۰۵ (۱.۹) ۱۹.۹۴ (۹۹.۹۱)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۱۹.۹۵ ۲۹۲.۴۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۰۱ (۰.۶۲) ۳.۷۱ (۸۹.۸۳)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۱۹.۹۷ (۷۲.۱۳)