صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۸۹ ۲۸.۶۴ ۲,۴۵۳.۴۳
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۳۳.۳۸ ۸۹.۲۷
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰.۱۲ (۰.۸۸) ۵۴.۱۱ (۹۶.۰۸)
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۶ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۷ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۲۵ ۳۳.۴۹ ۱۴۹.۹۵
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰.۱۱ (۰.۷) ۴۸.۸۲ (۹۲.۴)
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۴ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۰.۱۲ (۰.۰۱) ۵۴.۴۵ (۳.۳۹)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۵۳ ۲۸.۹۳ ۵۹۲.۷۴
۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰.۰۸ (۰.۱۹) ۳۳.۷۲ (۴۹.۱۸)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۷۷ ۲۸.۹۸ ۱,۵۵۲.۸۷
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰.۱۶ ۱.۸۸ ۷۹.۰۲ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۸ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۵ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۱ ۰