صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ (۰.۰۱) ۱.۶۵ (۳.۵۸) ۳۸,۹۵۶.۹۸
۲۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰.۱۲ ۰.۴۴ ۵۴.۸۹ ۳۹۲.۹۲
۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۰ ۱.۸۲ ۰ ۷۱,۰۸۶.۴۵
۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ (۱.۵۵) ۰.۰۲ (۹۹.۶۶) ۹.۴۵
۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱.۷۴ ۱.۰۴ ۵۵,۰۸۳.۳۷ ۴,۲۹۳.۳۲
۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰
۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰
۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰
۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰
۳۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰
۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰
۳۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۰.۰۹ ۱.۲۹ ۳۸.۳۱ ۱۰,۷۰۵.۲۷
۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۲۶) ۱۹.۷۶ (۶۰.۹۹)
۳۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۳۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۳۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۲.۱۲ ۱۹.۷۸ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۳۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۰.۰۸ ۱.۴۴ ۳۳.۵ ۱۸,۲۳۵.۵۸