صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۷۲.۴۹ ۲۷.۶
۲۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۰۹) ۱۹.۹۵ (۲۹.۲۸)
۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۰۴ ۲۹.۰۳ ۴,۲۰۶.۹۷
۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۴.۴۳ ۸۴.۸
۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۰.۱۲ (۰.۵) ۵۴.۹ (۸۳.۷۳)
۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰
۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰
۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰
۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۰.۰۶ (۰.۰۶) ۲۴.۰۷ (۱۹.۲۶)
۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۰۴ ۰.۷۵ ۱۵.۴۷ ۱,۴۲۸.۸۸
۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۰.۰۶ ۱.۸۲ ۲۴.۰۹ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۵۱ ۲۴.۱۱ ۵۲۹.۰۹
۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۰.۱۲ ۰.۹۳ ۵۴.۰۹ ۲,۸۲۷.۸۳
۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۵۶ ۱۱.۴۳ ۶۶۸.۶۷
۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۰.۰۳ (۲.۲۶) ۱۱.۴۳ (۹۹.۹۸)