صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰.۱۲ ۱.۷۹ ۵۴.۳۵ ۶۴,۵۳۵.۴۷
۲۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۵۷) ۱۹.۸۴ (۸۷.۷۱)
۲۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۴.۲۷ ۳۸۳.۸۳
۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰.۱۶ (۱.۸۴) ۷۸.۶۳ (۹۹.۸۹)
۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۲۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۸۹) ۲۴.۳۴ (۹۶.۱۶)
۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۶۱ ۲۴.۳۵ ۳۳,۳۸۶.۲
۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۱۹.۹۳ ۱۶۲.۳۲
۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰.۰۶ ۳.۷۷ ۲۴.۳۸ ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶
۳۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰.۱۶ ۴.۹۶ ۷۹.۰۵ ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶
۳۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۳۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ (۰.۱۷) ۲۴.۴۵ (۴۶.۲۹)
۳۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰.۰۵ ۴.۰۹ ۲۰ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۳۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰.۰۶ ۳.۹۷ ۲۴.۴۷ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۳۷ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰.۱۵ ۰.۵۶ ۷۱.۴ ۶۷۳.۷۴
۳۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰