صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰.۱۶ ۴.۶۵ ۷۷.۸۲ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۸۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۸۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰.۰۶ ۲.۱۳ ۲۴.۱۲ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۸۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۰۵ (۱.۸۶) ۱۹.۷۴ (۹۹.۸۹)
۸۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۵ ۰
۸۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۷ ۰
۸۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰.۱۵ (۰.۰۵) ۷۱.۹ (۱۶)
۸۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۹۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۹۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰.۱۲ ۱.۷۹ ۵۴.۳۵ ۶۴,۵۳۵.۴۷
۹۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۵۷) ۱۹.۸۴ (۸۷.۷۱)
۹۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۴.۲۷ ۳۸۳.۸۳
۹۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰.۱۶ (۱.۸۴) ۷۸.۶۳ (۹۹.۸۹)
۹۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۹۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۸۹) ۲۴.۳۴ (۹۶.۱۶)
۹۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۶۱ ۲۴.۳۵ ۳۳,۳۸۶.۲