صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۵۹۹,۲۴۸,۴۸۷ ۱۵۷ ۹۴,۰۸۲,۰۱۲,۴۵۹ ۲۰.۱۳
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵۹۰,۹۹۰,۳۹۶ ۱۵۷ ۹۲,۷۸۵,۴۹۲,۱۷۲ ۲۰.۱۳
۳ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۵۵۹,۰۷۹,۶۰۱ ۱۵۹ ۸۸,۸۹۳,۶۵۶,۵۵۹ ۲۰.۴۱
۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۵۶۲,۸۴۳,۱۹۴ ۱۴۹ ۸۳,۸۶۳,۶۳۵,۹۰۶ ۲۰.۴۶
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱ ۱۴۸ ۸۲,۲۱۸,۲۹۶,۵۸۸ ۱۹.۵۷
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۵۳۹,۵۲۰,۴۱۴ ۱۵۴ ۸۳,۰۸۶,۱۴۳,۷۵۶ ۲۰.۴۳
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۵۴۳,۲۸۹,۸۶۳ ۱۵۲ ۸۲,۵۸۰,۰۵۹,۱۷۶ ۲۰.۱۵
۸ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۴۶۰,۲۹۶,۰۹۳ ۱۴۸ ۶۸,۱۲۳,۸۲۱,۷۶۴ ۱۹.۵۷
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۴۴۹,۳۹۹,۴۴۹ ۱۳۳ ۵۹,۷۷۰,۱۲۶,۷۱۷ ۱۷.۴۴
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۴۱۳,۵۴۶,۶۵۴ ۱۲۰ ۴۹,۶۲۵,۵۹۸,۴۸۰ ۱۵.۰۸
«123456»