صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳۷۷,۶۴۸,۴۹۵ ۱۵۷ ۵۹,۲۹۰,۸۱۳,۷۱۵ ۲۰.۱۳
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳۲۲,۹۵۳,۶۸۸ ۱۶۸ ۵۴,۲۵۶,۲۱۹,۵۸۴ ۲۱.۶۷
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۲۹۶,۳۰۶,۸۱۲ ۱۵۵ ۴۵,۹۲۷,۵۵۵,۸۶۰ ۱۹.۸۵
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۲۹۵,۸۲۸,۵۴۳ ۱۶۵ ۴۸,۸۱۱,۷۰۹,۵۹۵ ۲۱.۲۵
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲۸۹,۶۰۸,۴۷۱ ۱۵۷ ۴۵,۴۶۸,۵۲۹,۹۴۷ ۲۰.۸۷
۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲ ۱۳۵ ۳۹,۷۱۴,۰۸۰,۲۲۰ ۱۷.۷۲
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۲۹۹,۷۱۳,۲۹۱ ۱۷۱ ۵۱,۲۵۰,۹۷۲,۷۶۱ ۲۲.۹۱
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۲۷۴,۹۶۱,۶۸۵ ۲۰۰ ۵۴,۹۹۲,۳۳۷,۰۰۰ ۲۷.۲۴
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۷۵,۸۸۱,۷۲۱ ۱۵۱ ۴۱,۶۵۸,۱۳۹,۸۷۱ ۲۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۹۵,۲۰۱,۹۱۰ ۱۵۷ ۴۶,۳۴۶,۶۹۹,۸۷۰ ۲۰.۸۷
«12345»