صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۸۵,۵۵۲,۹۸۵ ۲۲۱ ۱۸,۹۰۷,۲۰۹,۶۸۵ ۳۰.۴۷
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۸۲,۵۸۴,۸۰۹ ۲۳۴ ۱۹,۳۲۴,۸۴۵,۳۰۶ ۳۲.۵
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۸۷,۷۷۷,۵۱۱ ۲۲۱ ۱۹,۳۹۸,۸۲۹,۹۳۱ ۲۹.۳۵
۴ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۸۷,۶۰۲,۷۶۰ ۲۱۸ ۱۹,۰۹۷,۴۰۱,۶۸۰ ۲۸.۹۱
۵ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۸۸,۹۵۳,۰۸۲ ۲۱۵ ۱۹,۱۲۴,۹۱۲,۶۳۰ ۲۸.۴۶
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹۲,۵۷۰,۹۱۴ ۱۹۳ ۱۷,۸۶۶,۱۸۶,۴۰۲ ۲۵.۲۴
۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۱۳,۴۴۳,۶۲۷ ۱۷۹ ۲۰,۳۰۶,۴۰۹,۲۳۳ ۲۳.۲۳
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱۷۰,۴۸۰,۸۸۷ ۱۶۵ ۲۸,۱۲۹,۳۴۶,۳۵۵ ۲۱.۲۵
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۱۶۷ ۳۴,۲۲۳,۲۹۶,۸۰۷ ۲۳.۱۸
۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸ ۱۶۸ ۴۵,۴۰۵,۳۷۶,۴۶۴ ۲۲.۴۷