صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۴۱۳,۵۴۶,۶۵۴ ۱۲۰ ۴۹,۶۲۵,۵۹۸,۴۸۰ ۱۵.۰۸
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۳۷۵,۱۵۳,۰۵۴ ۱۶۱ ۶۰,۳۹۹,۶۴۱,۶۹۴ ۲۰.۶۹
۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳۷۷,۶۴۸,۴۹۵ ۱۵۷ ۵۹,۲۹۰,۸۱۳,۷۱۵ ۲۰.۱۳
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳۲۲,۹۵۳,۶۸۸ ۱۶۸ ۵۴,۲۵۶,۲۱۹,۵۸۴ ۲۱.۶۷
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۲۹۶,۳۰۶,۸۱۲ ۱۵۵ ۴۵,۹۲۷,۵۵۵,۸۶۰ ۱۹.۸۵
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۲۹۵,۸۲۸,۵۴۳ ۱۶۵ ۴۸,۸۱۱,۷۰۹,۵۹۵ ۲۱.۲۵
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲۸۹,۶۰۸,۴۷۱ ۱۵۷ ۴۵,۴۶۸,۵۲۹,۹۴۷ ۲۰.۸۷
۸ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲ ۱۳۵ ۳۹,۷۱۴,۰۸۰,۲۲۰ ۱۷.۷۲
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۲۹۹,۷۱۳,۲۹۱ ۱۷۱ ۵۱,۲۵۰,۹۷۲,۷۶۱ ۲۲.۹۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۲۷۴,۹۶۱,۶۸۵ ۲۰۰ ۵۴,۹۹۲,۳۳۷,۰۰۰ ۲۷.۲۴
«12345»