صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۵۴۵,۲۷۵,۷۱۲ ۱۵۱ ۸۲,۳۳۶,۶۳۲,۵۱۲ ۱۹.۳
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۵۶۳,۰۹۱,۴۲۵ ۱۵۳ ۸۶,۱۵۲,۹۸۸,۰۲۵ ۱۹.۵۸
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۶۳۰,۲۷۵,۸۱۳ ۱۴۹ ۹۳,۹۱۱,۰۹۶,۱۳۷ ۱۹.۰۲
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۵۹۹,۲۴۸,۴۸۷ ۱۵۷ ۹۴,۰۸۲,۰۱۲,۴۵۹ ۲۰.۱۳
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵۹۰,۹۹۰,۳۹۶ ۱۵۷ ۹۲,۷۸۵,۴۹۲,۱۷۲ ۲۰.۱۳
۶ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۵۵۹,۰۷۹,۶۰۱ ۱۵۹ ۸۸,۸۹۳,۶۵۶,۵۵۹ ۲۰.۴۱
۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۵۶۲,۸۴۳,۱۹۴ ۱۴۹ ۸۳,۸۶۳,۶۳۵,۹۰۶ ۲۰.۴۶
۸ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۵۵۵,۵۲۹,۰۳۱ ۱۴۸ ۸۲,۲۱۸,۲۹۶,۵۸۸ ۱۹.۵۷
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۵۳۹,۵۲۰,۴۱۴ ۱۵۴ ۸۳,۰۸۶,۱۴۳,۷۵۶ ۲۰.۴۳
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۵۴۳,۲۸۹,۸۶۳ ۱۵۲ ۸۲,۵۸۰,۰۵۹,۱۷۶ ۲۰.۱۵
«123456»