صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۲۸۴,۳۱۶,۹۹۳ ۱۵۴ ۴۳,۷۸۴,۸۱۶,۹۲۲ ۲۰.۴۳
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۳۷۷,۴۳۵,۱۵۴ ۱۴۸ ۵۵,۸۶۰,۴۰۲,۷۹۲ ۱۹.۵۷
۳ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۴۰۰,۴۶۱,۱۹۷ ۱۳۸ ۵۵,۲۶۳,۶۴۵,۱۸۶ ۱۸.۱۵
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۴۹۵,۲۰۹,۱۸۱ ۱۴۴ ۷۱,۳۱۰,۱۲۲,۰۶۴ ۱۹
۵ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۵۴۵,۲۷۵,۷۱۲ ۱۵۱ ۸۲,۳۳۶,۶۳۲,۵۱۲ ۱۹.۳
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۵۶۳,۰۹۱,۴۲۵ ۱۵۳ ۸۶,۱۵۲,۹۸۸,۰۲۵ ۱۹.۵۸
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۶۳۰,۲۷۵,۸۱۳ ۱۴۹ ۹۳,۹۱۱,۰۹۶,۱۳۷ ۱۹.۰۲
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۵۹۹,۲۴۸,۴۸۷ ۱۵۷ ۹۴,۰۸۲,۰۱۲,۴۵۹ ۲۰.۱۳
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵۹۰,۹۹۰,۳۹۶ ۱۵۷ ۹۲,۷۸۵,۴۹۲,۱۷۲ ۲۰.۱۳
۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۵۵۹,۰۷۹,۶۰۱ ۱۵۹ ۸۸,۸۹۳,۶۵۶,۵۵۹ ۲۰.۴۱
«123456»