صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۱۳,۴۴۳,۶۲۷ ۱۷۹ ۲۰,۳۰۶,۴۰۹,۲۳۳ ۲۳.۲۳
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱۷۰,۴۸۰,۸۸۷ ۱۶۵ ۲۸,۱۲۹,۳۴۶,۳۵۵ ۲۱.۲۵
۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۲۰۴,۹۲۹,۹۲۱ ۱۶۷ ۳۴,۲۲۳,۲۹۶,۸۰۷ ۲۳.۱۸
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۲۷۰,۲۷۰,۰۹۸ ۱۶۸ ۴۵,۴۰۵,۳۷۶,۴۶۴ ۲۲.۴۷
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۲۸۴,۳۱۶,۹۹۳ ۱۵۴ ۴۳,۷۸۴,۸۱۶,۹۲۲ ۲۰.۴۳
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۳۷۷,۴۳۵,۱۵۴ ۱۴۸ ۵۵,۸۶۰,۴۰۲,۷۹۲ ۱۹.۵۷
۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۴۰۰,۴۶۱,۱۹۷ ۱۳۸ ۵۵,۲۶۳,۶۴۵,۱۸۶ ۱۸.۱۵
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۴۹۵,۲۰۹,۱۸۱ ۱۴۴ ۷۱,۳۱۰,۱۲۲,۰۶۴ ۱۹
۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۵۴۵,۲۷۵,۷۱۲ ۱۵۱ ۸۲,۳۳۶,۶۳۲,۵۱۲ ۱۹.۳
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۵۶۳,۰۹۱,۴۲۵ ۱۵۳ ۸۶,۱۵۲,۹۸۸,۰۲۵ ۱۹.۵۸