صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۹۹,۹۰۳,۹۶۳ ۲۳۸ ۲۳,۷۷۷,۱۴۳,۱۹۴ ۳۱.۹۱
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۶,۱۱۴,۳۲۶ ۲۳۸ ۲۲,۸۷۵,۲۰۹,۵۸۸ ۳۱.۹۱
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۷۴,۶۱۴,۸۶۱ ۲۲۷ ۱۶,۹۳۷,۵۷۳,۴۴۷ ۳۰.۲۵
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۷۶,۶۹۱,۲۶۹ ۲۱۵ ۱۶,۴۸۸,۶۲۲,۸۳۵ ۳۰.۷
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۸۱,۱۵۰,۶۶۶ ۲۱۸ ۱۷,۶۹۰,۸۴۵,۱۸۸ ۳۰
۶ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۸۱,۴۲۲,۴۵۷ ۲۱۸ ۱۷,۷۵۰,۰۹۵,۶۲۶ ۳۰
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۸۳,۹۰۲,۳۶۴ ۲۱۶ ۱۸,۱۲۲,۹۱۰,۶۲۴ ۲۹.۶۹
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۸۵,۵۵۲,۹۸۵ ۲۲۱ ۱۸,۹۰۷,۲۰۹,۶۸۵ ۳۰.۴۷
۹ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۸۲,۵۸۴,۸۰۹ ۲۳۴ ۱۹,۳۲۴,۸۴۵,۳۰۶ ۳۲.۵
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۸۷,۷۷۷,۵۱۱ ۲۲۱ ۱۹,۳۹۸,۸۲۹,۹۳۱ ۲۹.۳۵