صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامی به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشندعنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل بیست و پنج در ده هزار (0.0025) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع

ندارد.

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه نه در هزار (0.009) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق 

کارمزد متولي

سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود *

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس معادل پنج‌در صد هزار (0.00005) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد 5.000 میلیون ریال سالانه می­باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-     250 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-     5.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه­ گذاری) در هر سال؛

3-     800 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

4-     ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه­ی دارایی­ها

ارزش دارایی­ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30.000

از 30.000 تا 50.000

بالای 50.000

ضریب

0.00005

0.00003

0.000001

****

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

مدیر

کارمزد صدور

مبلغ20،000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد.

 

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

مبلغ20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

مدیر ثبت