صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
هزینه‌های صندوقفهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشندعنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل بیست و پنج در ده هزار (0.0025) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع

ندارد.

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه‌گذاری در آن‌ها

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1000میلیون ریال و حداکثر 1500میلیون ریال خواهد بود *

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس  مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-   5000 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-     90.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه­ گذاری) در هر سال؛

3-     15.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

4-     ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه­ دارایی­ ها

ارزش دارایی­ ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30.000

از 30.000 تا 50.000

بالای 50.000

ضریب

0.00025

0.00015

0.000005

****


هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

مدیر

کارمزد صدور

مبلغ20،000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد.

 

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

مبلغ20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

مدیر ثبت