صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.02.25 ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
2 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.02.25 ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
3 دعوت به مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.02.25 ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
4 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1403.01.27 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
5 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1403.01.27 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
6 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1403.01.27 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
7 تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.12 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
8 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.12 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
9 دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.12 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
10 تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
سایز صفحه