صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۹.۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ تصمیمات مجمع - هزینه کانون ها-کارمزد حسابرس و متولی- حد نصاب سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تصمیمات مجمع -تغییرات امیدنامه جابه جایی وجه ۱۴۰۰.۰۳.۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ تصمیمات مجمع ثابت نامی-افزایش سقف واحدها ۱۴۰۰.۰۲.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تصمیمات مجمع:نصاب جدید صندوق مورخ ۹۹.۱۱.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ تصمیمات مجمع-ثبت ذخیره ارزش سهام (امیدنامه)- تغییر هزینه حسابرس ۹۹.۰۲.۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ تغییر کارمزد مدیر از محل گواهی سپرده و سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ افزایش سقف واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ رعایت نصاب مجاز سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ حق نظارت سازمان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات امیدنامه