صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۱,۶۳۹,۹۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۸,۳۶۰,۰۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۳۵,۰۰۹,۷۷۸,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۱۳۱ ۲۴۹ ۰ ۴۰۷,۸۲۱,۴۰۷ ۰ ۲۷۲,۱۱۷,۶۹۸ ۱۴۱,۶۳۹,۹۰۴ ۱,۴۳۵,۰۰۹,۷۷۸,۱۶۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۰,۱۴۰ ۱۰,۱۱۹ ۳۲۰ ۰ ۴۰۷,۸۲۱,۴۰۷ ۰ ۲۷۲,۱۱۷,۶۹۸ ۱۴۱,۶۳۹,۹۰۴ ۱,۴۳۳,۱۹۳,۴۲۶,۲۷۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۱۷ ۳۲۰ ۱,۰۳۶,۷۸۳ ۴۰۷,۸۲۱,۴۰۷ ۵۶۴,۴۴۸ ۲۷۲,۱۱۷,۶۹۸ ۱۴۱,۶۳۹,۹۰۴ ۱,۴۳۲,۹۶۶,۱۱۴,۵۳۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۱۵ ۳۲۲ ۲۲۵,۵۶۹ ۴۰۶,۷۸۴,۶۲۴ ۷۶,۴۸۰ ۲۷۱,۵۵۳,۲۵۰ ۱۴۱,۱۶۷,۵۶۹ ۱,۴۲۷,۹۳۹,۶۵۱,۸۳۶
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۱۷ ۲۱۰ ۲,۵۲۲,۸۴۶ ۴۰۶,۵۵۹,۰۵۵ ۴,۲۸۸,۴۵۸ ۲۷۱,۴۷۶,۷۷۰ ۱۴۱,۰۱۸,۴۸۰ ۱,۴۲۶,۶۳۹,۰۱۷,۰۴۷
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۱۳ ۱۹۷ ۱,۵۹۴,۱۱۵ ۴۰۴,۰۳۶,۲۰۹ ۵,۷۴۱,۵۸۸ ۲۶۷,۱۸۸,۳۱۲ ۱۴۲,۷۸۴,۰۹۲ ۱,۴۴۳,۹۵۶,۱۳۷,۶۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۱۰۹ ۱۸۸ ۳۳۲,۷۸۹ ۴۰۲,۴۴۲,۰۹۴ ۱,۷۰۵,۸۸۵ ۲۶۱,۴۴۶,۷۲۴ ۱۴۶,۹۳۱,۵۶۵ ۱,۴۸۵,۳۹۰,۰۵۲,۱۶۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۰,۱۱۳ ۱۰,۰۹۳ ۱۸۸ ۰ ۴۰۲,۱۰۹,۳۰۵ ۰ ۲۵۹,۷۴۰,۸۳۹ ۱۴۸,۳۰۴,۶۶۱ ۱,۴۹۶,۷۹۲,۲۲۳,۷۳۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۷۶ ۱۹۴ ۰ ۴۰۲,۱۰۹,۳۰۵ ۰ ۲۵۹,۷۴۰,۸۳۹ ۱۴۸,۳۰۴,۶۶۱ ۱,۴۹۴,۳۰۴,۳۲۹,۹۱۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۰۷۴ ۱۹۴ ۲۴۹,۵۲۷ ۴۰۲,۱۰۹,۳۰۵ ۲۲,۰۸۶ ۲۵۹,۷۴۰,۸۳۹ ۱۴۸,۳۰۴,۶۶۱ ۱,۴۹۴,۰۸۰,۱۲۵,۰۲۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۰۷۳ ۱۹۴ ۱,۱۵۵,۸۳۰ ۴۰۱,۸۵۹,۷۷۸ ۸۰۴,۰۹۲ ۲۵۹,۷۱۸,۷۵۳ ۱۴۸,۰۷۷,۲۲۰ ۱,۴۹۱,۵۶۰,۲۰۰,۵۵۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۶۸ ۱۹۶ ۵,۷۵۶,۲۲۸ ۴۰۰,۷۰۳,۹۴۸ ۴۲۷,۰۱۴ ۲۵۸,۹۱۴,۶۶۱ ۱۴۷,۷۲۵,۴۸۲ ۱,۴۸۷,۲۵۳,۲۲۵,۶۲۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۶۲ ۲۰۶ ۳۷۶,۸۷۳ ۳۹۴,۹۴۷,۷۲۰ ۲۶۰,۳۲۶ ۲۵۸,۴۸۷,۶۴۷ ۱۴۲,۳۹۶,۲۶۸ ۱,۴۳۲,۸۳۶,۹۸۹,۶۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۵۲ ۲۰۹ ۱,۱۲۳,۳۸۲ ۳۹۴,۵۷۰,۸۴۷ ۱,۸۹۵,۹۵۶ ۲۵۸,۲۲۷,۳۲۱ ۱۴۲,۲۷۹,۷۲۱ ۱,۴۳۰,۲۵۶,۴۱۶,۱۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۴۲ ۲۰۹ ۰ ۳۹۳,۴۴۷,۴۶۵ ۰ ۲۵۶,۳۳۱,۳۶۵ ۱۴۳,۰۵۲,۲۹۵ ۱,۴۳۶,۴۷۸,۷۲۲,۵۱۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۳۰ ۲۱۵ ۰ ۳۹۳,۴۴۷,۴۶۵ ۰ ۲۵۶,۳۳۱,۳۶۵ ۱۴۳,۰۵۲,۲۹۵ ۱,۴۳۴,۷۶۱,۹۰۷,۲۰۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۲۸ ۲۱۵ ۶۹۰,۷۸۷ ۳۹۳,۴۴۷,۴۶۵ ۱۲۳,۱۰۱ ۲۵۶,۳۳۱,۳۶۵ ۱۴۳,۰۵۲,۲۹۵ ۱,۴۳۴,۵۳۸,۴۷۱,۱۸۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۲۶ ۲۱۶ ۵۶۹,۴۶۰ ۳۹۲,۷۵۶,۶۷۸ ۳۲۱,۷۳۸ ۲۵۶,۲۰۸,۲۶۴ ۱۴۲,۴۸۴,۶۰۹ ۱,۴۲۸,۶۰۹,۲۰۳,۰۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۲۱ ۲۷۱ ۱,۷۶۴,۷۶۴ ۳۹۲,۱۸۷,۲۱۸ ۱,۲۴۳,۴۴۹ ۲۵۵,۸۸۶,۵۲۶ ۱۴۲,۲۳۶,۸۸۷ ۱,۴۲۵,۳۱۳,۸۸۹,۸۸۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۱۷ ۲۷۴ ۱,۳۰۱,۹۸۲ ۳۹۰,۴۲۲,۴۵۴ ۵۰۹,۸۷۱ ۲۵۴,۶۴۳,۰۷۷ ۱۴۱,۷۱۵,۵۷۲ ۱,۴۱۹,۵۲۵,۵۴۱,۷۴۲