صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۵,۳۶۰,۲۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۳۹,۷۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۹۰,۷۹۷,۴۲۶,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۲۶ ۱۰۹ ۷۲۵,۷۴۱ ۱,۲۴۰,۹۳۴,۰۹۷ ۳۰۱,۱۵۵ ۹۴۵,۵۷۳,۸۸۷ ۲۹۵,۳۶۰,۲۱۰ ۲,۹۹۰,۷۹۷,۴۲۶,۳۷۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۱۲۰ ۱۱۷ ۴۳۸,۳۹۱ ۱,۲۴۰,۲۰۸,۳۵۶ ۷۶,۷۲۵ ۹۴۵,۲۷۲,۷۳۲ ۲۹۴,۹۳۵,۶۲۴ ۲,۹۸۴,۷۳۲,۹۰۸,۰۲۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۱۳ ۱۲۱ ۱,۳۱۰,۲۴۷ ۱,۲۳۹,۷۶۹,۹۶۵ ۵۸۵,۲۲۹ ۹۴۵,۱۹۶,۰۰۷ ۲۹۴,۵۷۳,۹۵۸ ۲,۹۷۹,۰۸۸,۸۸۲,۱۷۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۰۸ ۱۳۰ ۰ ۱,۲۳۸,۴۵۹,۷۱۸ ۰ ۹۴۴,۶۱۰,۷۷۸ ۲۹۳,۸۴۸,۹۴۰ ۲,۹۷۰,۳۰۱,۲۴۰,۳۴۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۹ ۱۳۴ ۰ ۱,۲۳۸,۴۵۹,۷۱۸ ۰ ۹۴۴,۶۱۰,۷۷۸ ۲۹۳,۸۴۸,۹۴۰ ۲,۹۶۷,۶۸۹,۲۷۳,۰۵۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۰۹۷ ۱۳۴ ۱,۶۶۲,۵۱۲ ۱,۲۳۸,۴۵۹,۷۱۸ ۷۶۴,۳۹۹ ۹۴۴,۶۱۰,۷۷۸ ۲۹۳,۸۴۸,۹۴۰ ۲,۹۶۷,۰۳۸,۷۶۲,۷۱۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۵ ۱۳۴ ۱,۹۳۵,۲۴۵ ۱,۲۳۶,۷۹۷,۲۰۶ ۶۵۵,۰۹۵ ۹۴۳,۸۴۶,۳۷۹ ۲۹۲,۹۵۰,۸۲۷ ۲,۹۵۷,۳۱۲,۴۹۱,۸۳۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۰۸۹ ۱۳۱ ۵,۱۴۷,۳۶۷ ۱,۲۳۴,۸۶۱,۹۶۱ ۹۲۰,۵۵۱ ۹۴۳,۱۹۱,۲۸۴ ۲۹۱,۶۷۰,۶۷۷ ۲,۹۴۲,۶۵۶,۲۲۳,۴۹۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰,۰۹۰ ۱۰,۰۸۴ ۱۳۱ ۱,۲۰۷,۹۳۲ ۱,۲۲۹,۷۱۴,۵۹۴ ۶,۸۶۹,۸۰۱ ۹۴۲,۲۷۰,۷۳۳ ۲۸۷,۴۴۳,۸۶۱ ۲,۸۹۸,۴۶۷,۹۶۳,۵۸۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۹ ۱۳۱ ۱۲۳,۴۷۲ ۱,۲۲۸,۵۰۶,۶۶۲ ۴۰۵,۱۷۹ ۹۳۵,۴۰۰,۹۳۲ ۲۹۳,۱۰۵,۷۳۰ ۲,۹۵۴,۲۶۵,۸۹۴,۶۳۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۷۵ ۱۳۹ ۰ ۱,۲۲۸,۳۸۳,۱۹۰ ۰ ۹۳۴,۹۹۵,۷۵۳ ۲۹۳,۳۸۷,۴۳۷ ۲,۹۵۵,۹۵۳,۴۱۳,۸۷۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۶ ۱۴۰ ۰ ۱,۲۲۸,۳۸۳,۱۹۰ ۰ ۹۳۴,۹۹۵,۷۵۳ ۲۹۳,۳۸۷,۴۳۷ ۲,۹۵۳,۳۵۵,۷۹۱,۷۰۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۶۴ ۱۴۰ ۹۹۹,۱۲۵ ۱,۲۲۸,۳۸۳,۱۹۰ ۱۰۷,۱۹۱ ۹۳۴,۹۹۵,۷۵۳ ۲۹۳,۳۸۷,۴۳۷ ۲,۹۵۲,۷۱۶,۳۸۹,۷۱۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۶۲ ۱۴۰ ۹۹۹,۲۰۴ ۱,۲۲۷,۳۸۴,۰۶۵ ۱,۸۲۸,۷۴۰ ۹۳۴,۸۸۸,۵۶۲ ۲۹۲,۴۹۵,۵۰۳ ۲,۹۴۳,۰۹۷,۰۳۹,۵۴۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۵۳ ۱۴۱ ۰ ۱,۲۲۶,۳۸۴,۸۶۱ ۰ ۹۳۳,۰۵۹,۸۲۲ ۲۹۳,۳۲۵,۰۳۹ ۲,۹۴۸,۸۵۳,۸۳۷,۷۰۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۴۷ ۱۴۲ ۶۰۵,۴۲۴ ۱,۲۲۶,۳۸۴,۸۶۱ ۱,۲۳۷,۵۸۱ ۹۳۳,۰۵۹,۸۲۲ ۲۹۳,۳۲۵,۰۳۹ ۲,۹۴۶,۹۳۷,۶۶۹,۶۶۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۴۴ ۱۴۲ ۴,۷۳۸,۸۶۸ ۱,۲۲۵,۷۷۹,۴۳۷ ۳۹۰,۱۴۳ ۹۳۱,۸۲۲,۲۴۱ ۲۹۳,۹۵۷,۱۹۶ ۲,۹۵۲,۶۴۶,۳۹۴,۰۶۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۳۰ ۱۴۳ ۰ ۱,۲۲۱,۰۴۰,۵۶۹ ۰ ۹۳۱,۴۳۲,۰۹۸ ۲۸۹,۶۰۸,۴۷۱ ۲,۹۰۴,۸۲۶,۰۹۶,۸۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۱۳ ۱۶۴ ۰ ۱,۲۲۱,۰۴۰,۵۶۹ ۰ ۹۳۱,۴۳۲,۰۹۸ ۲۸۹,۶۰۸,۴۷۱ ۲,۸۹۹,۷۹۰,۸۰۳,۸۲۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱۰,۰۱۷ ۱۰,۰۱۱ ۱۶۴ ۰ ۱,۲۲۱,۰۴۰,۵۶۹ ۰ ۹۳۱,۴۳۲,۰۹۸ ۲۸۹,۶۰۸,۴۷۱ ۲,۸۹۹,۱۶۲,۴۴۹,۴۹۲
  مشاهده همه