صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۹۱۳,۷۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸۹,۰۸۶,۲۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۱۹,۸۰۳,۷۳۲,۴۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۳۶۸ ۲۷۲ ۰ ۳,۱۳۹,۲۱۳,۰۹۳ ۰ ۳,۰۲۸,۲۹۹,۳۶۹ ۱۱۰,۹۱۳,۷۲۴ ۱,۱۱۹,۸۰۳,۷۳۲,۴۰۶
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۳۴۲ ۲۶۳ ۰ ۳,۱۳۹,۲۱۳,۰۹۳ ۰ ۳,۰۲۸,۲۹۹,۳۶۹ ۱۱۰,۹۱۳,۷۲۴ ۱,۱۱۷,۸۸۵,۰۹۰,۶۵۵
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۳۴۲ ۲۶۴ ۲۶۱,۴۸۱ ۳,۱۳۹,۲۱۳,۰۹۳ ۱۱۷,۱۶۹ ۳,۰۲۸,۲۹۹,۳۶۹ ۱۱۰,۹۱۳,۷۲۴ ۱,۱۱۷,۸۴۱,۲۸۵,۸۶۳
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۳۴۲ ۲۶۴ ۰ ۳,۱۳۸,۹۵۱,۶۱۲ ۰ ۳,۰۲۸,۱۸۲,۲۰۰ ۱۱۰,۷۶۹,۴۱۲ ۱,۱۱۶,۳۴۱,۷۹۰,۳۴۷
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۳۱۶ ۲۵۵ ۰ ۳,۱۳۸,۹۵۱,۶۱۲ ۰ ۳,۰۲۸,۱۸۲,۲۰۰ ۱۱۰,۷۶۹,۴۱۲ ۱,۱۱۴,۴۲۸,۰۰۳,۳۶۲
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۳۱۵ ۲۵۵ ۱۷۴,۲۵۴ ۳,۱۳۸,۹۵۱,۶۱۲ ۵۵,۳۶۸ ۳,۰۲۸,۱۸۲,۲۰۰ ۱۱۰,۷۶۹,۴۱۲ ۱,۱۱۴,۳۸۴,۵۰۱,۶۰۳
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۳۱۵ ۲۵۵ ۱۴۰,۵۴۹ ۳,۱۳۸,۷۷۷,۳۵۸ ۲۵۷,۰۰۷ ۳,۰۲۸,۱۲۶,۸۳۲ ۱۱۰,۶۵۰,۵۲۶ ۱,۱۱۳,۱۴۴,۲۰۴,۵۷۵
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۲۹۲ ۲۳۸ ۱۵۲,۳۱۰ ۳,۱۳۸,۶۳۶,۸۰۹ ۱,۲۴۵,۲۵۶ ۳,۰۲۷,۸۶۹,۸۲۵ ۱۱۰,۷۶۶,۹۸۴ ۱,۱۱۳,۶۴۹,۰۰۳,۶۷۴
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۲۷۷ ۲۲۹ ۶۸,۱۷۱ ۳,۱۳۸,۴۸۴,۴۹۹ ۱۷۲,۳۸۲ ۳,۰۲۶,۶۲۴,۵۶۹ ۱۱۱,۸۵۹,۹۳۰ ۱,۱۲۳,۹۶۵,۳۰۲,۸۵۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۲۶۷ ۲۲۵ ۳۰۵,۱۷۱ ۳,۱۳۸,۴۱۶,۳۲۸ ۴۱۳,۶۹۹ ۳,۰۲۶,۴۵۲,۱۸۷ ۱۱۱,۹۶۴,۱۴۱ ۱,۱۲۴,۳۳۹,۳۳۳,۱۹۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۲۵۶ ۲۲۰ ۰ ۳,۱۳۸,۱۱۱,۱۵۷ ۰ ۳,۰۲۶,۰۳۸,۴۸۸ ۱۱۲,۰۷۲,۶۶۹ ۱,۱۲۴,۷۵۵,۵۸۹,۱۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۲۴۲ ۲۲۳ ۰ ۳,۱۳۸,۱۱۱,۱۵۷ ۰ ۳,۰۲۶,۰۳۸,۴۸۸ ۱۱۲,۰۷۲,۶۶۹ ۱,۱۲۲,۸۲۶,۱۷۸,۶۹۶
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۲۴۱ ۲۲۳ ۲۳۷,۹۷۸ ۳,۱۳۸,۱۱۱,۱۵۷ ۶۲۵,۲۴۰ ۳,۰۲۶,۰۳۸,۴۸۸ ۱۱۲,۰۷۲,۶۶۹ ۱,۱۲۲,۷۸۳,۴۵۱,۵۵۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۲۴۰ ۲۲۲ ۶۹۸,۱۵۴ ۳,۱۳۷,۸۷۳,۱۷۹ ۷۹۴,۶۱۶ ۳,۰۲۵,۴۱۳,۲۴۸ ۱۱۲,۴۵۹,۹۳۱ ۱,۱۲۶,۶۱۹,۰۶۸,۵۰۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۲۴۶ ۲۳۴ ۱,۲۹۸,۷۹۷ ۳,۱۳۷,۱۷۵,۰۲۵ ۶۲۲,۱۷۶ ۳,۰۲۴,۶۱۸,۶۳۲ ۱۱۲,۵۵۶,۳۹۳ ۱,۱۲۶,۹۱۱,۲۲۳,۹۵۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۶ ۱۰,۲۳۹ ۲۳۳ ۱۲۳,۵۸۴ ۳,۱۳۵,۸۷۶,۲۲۸ ۱,۶۸۷,۴۳۹ ۳,۰۲۳,۹۹۶,۴۵۶ ۱۱۱,۸۷۹,۷۷۲ ۱,۱۱۹,۴۶۶,۷۱۳,۵۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۰,۰۰۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۲۴۱ ۲۴۱ ۱۱۷,۸۵۸ ۳,۱۳۵,۷۵۲,۶۴۴ ۱,۲۹۴,۷۰۴ ۳,۰۲۲,۳۰۹,۰۱۷ ۱۱۳,۴۴۳,۶۲۷ ۱,۱۳۴,۴۷۵,۸۵۳,۶۴۰
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۰,۱۸۵ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۴۲۰ ۲۴۱ ۱۱۷,۸۵۸ ۳,۱۳۵,۷۵۲,۶۴۴ ۱,۲۹۴,۷۰۴ ۳,۰۲۲,۳۰۹,۰۱۷ ۱۱۳,۴۴۳,۶۲۷ ۱,۱۵۴,۷۸۲,۲۶۲,۸۷۳
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۳ ۱۰,۳۷۸ ۲۰۵ ۰ ۳,۱۳۵,۶۳۴,۷۸۶ ۰ ۳,۰۲۱,۰۱۴,۳۱۳ ۱۱۴,۶۲۰,۴۷۳ ۱,۱۶۶,۰۴۶,۵۰۷,۴۸۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۳۶۸ ۲۱۲ ۰ ۳,۱۳۵,۶۳۴,۷۸۶ ۰ ۳,۰۲۱,۰۱۴,۳۱۳ ۱۱۴,۶۲۰,۴۷۳ ۱,۱۶۴,۱۱۲,۹۲۱,۶۷۵
  مشاهده همه