صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۰,۹۹۰,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۹,۰۰۹,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۹۹,۲۵۵,۱۵۱,۳۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۲۰۸ ۵۷ ۰ ۲,۴۶۲,۳۳۱,۲۳۱ ۰ ۱,۸۷۱,۳۴۰,۸۳۵ ۵۹۰,۹۹۰,۳۹۶ ۵,۹۹۹,۲۵۵,۱۵۱,۳۱۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۲۰۷ ۵۷ ۷۳۸,۹۷۲ ۲,۴۶۲,۳۳۱,۲۳۱ ۱,۳۱۳,۵۶۶ ۱,۸۷۱,۳۴۰,۸۳۵ ۵۹۰,۹۹۰,۳۹۶ ۵,۹۹۸,۶۰۶,۹۱۳,۶۳۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۲۰۵ ۵۶ ۱,۶۹۳,۲۱۸ ۲,۴۶۱,۵۹۲,۲۵۹ ۹۴۲,۹۳۱ ۱,۸۷۰,۰۲۷,۲۶۹ ۵۹۱,۵۶۴,۹۹۰ ۶,۰۰۳,۷۸۲,۸۷۳,۷۹۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۳۹ ۱۰,۱۸۴ ۴۵ ۲,۲۹۱,۰۹۲ ۲,۴۵۹,۸۹۹,۰۴۱ ۴,۱۸۳,۰۰۵ ۱,۸۶۹,۰۸۴,۳۳۸ ۵۹۰,۸۱۴,۷۰۳ ۵,۹۹۰,۱۶۹,۵۸۳,۲۰۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۰,۱۴۴ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۷۷ ۴۴ ۵,۹۱۰,۱۱۲ ۲,۴۵۷,۶۰۷,۹۴۹ ۵,۵۵۱,۲۷۸ ۱,۸۶۴,۹۰۱,۳۳۳ ۵۹۲,۷۰۶,۶۱۶ ۶,۰۰۵,۹۶۲,۴۸۴,۶۱۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۱۷۴ ۴۷ ۱,۴۳۰,۳۰۱ ۲,۴۵۱,۶۹۷,۸۳۷ ۴,۵۰۲,۹۱۲ ۱,۸۵۹,۳۵۰,۰۵۵ ۵۹۲,۳۴۷,۷۸۲ ۵,۹۹۸,۵۲۸,۸۳۸,۱۹۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۲۴ ۱۰,۱۷۱ ۴۷ ۰ ۲,۴۵۰,۲۶۷,۵۳۶ ۰ ۱,۸۵۴,۸۴۷,۱۴۳ ۵۹۵,۴۲۰,۳۹۳ ۶,۰۲۷,۷۹۷,۴۸۷,۹۷۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۰۹ ۱۰,۱۶۱ ۵۲ ۰ ۲,۴۵۰,۲۶۷,۵۳۶ ۰ ۱,۸۵۴,۸۴۷,۱۴۳ ۵۹۵,۴۲۰,۳۹۳ ۶,۰۱۹,۰۶۵,۸۹۹,۰۲۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۶۰ ۵۲ ۷۴۰,۱۵۳ ۲,۴۵۰,۲۶۷,۵۳۶ ۱,۳۷۳,۲۲۲ ۱,۸۵۴,۸۴۷,۱۴۳ ۵۹۵,۴۲۰,۳۹۳ ۶,۰۱۸,۴۰۶,۹۹۸,۰۵۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۱۵۹ ۵۲ ۱,۱۹۵,۹۹۴ ۲,۴۴۹,۵۲۷,۳۸۳ ۴,۳۹۲,۸۷۹ ۱,۸۵۳,۴۷۳,۹۲۱ ۵۹۶,۰۵۳,۴۶۲ ۶,۰۲۴,۱۳۹,۹۰۳,۸۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۱۵۷ ۵۵ ۳,۸۸۷,۴۶۵ ۲,۴۴۸,۳۳۱,۳۸۹ ۲,۸۷۵,۴۵۲ ۱,۸۴۹,۰۸۱,۰۴۲ ۵۹۹,۲۵۰,۳۴۷ ۶,۰۵۳,۷۳۷,۲۳۳,۰۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۱۵۱ ۵۴ ۲,۵۰۸,۱۴۶ ۲,۴۴۴,۴۴۳,۹۲۴ ۲,۸۸۵,۷۷۴ ۱,۸۴۶,۲۰۵,۵۹۰ ۵۹۸,۲۳۸,۳۳۴ ۶,۰۴۰,۶۱۹,۸۰۳,۲۸۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۱۴۷ ۵۳ ۱۲,۶۸۴,۰۴۹ ۲,۴۴۱,۹۳۵,۷۷۸ ۱۷,۹۵۰,۹۰۵ ۱,۸۴۳,۳۱۹,۸۱۶ ۵۹۸,۶۱۵,۹۶۲ ۶,۰۴۲,۴۶۴,۲۴۰,۰۹۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۱۱۹ ۳۱ ۰ ۲,۴۲۹,۲۵۱,۷۲۹ ۰ ۱,۸۲۵,۳۶۸,۹۱۱ ۶۰۳,۸۸۲,۸۱۸ ۶,۰۹۲,۰۴۱,۴۰۷,۲۷۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۱۰۲ ۲۸ ۰ ۲,۴۲۹,۲۵۱,۷۲۹ ۰ ۱,۸۲۵,۳۶۸,۹۱۱ ۶۰۳,۸۸۲,۸۱۸ ۶,۰۸۳,۳۶۲,۲۸۵,۶۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۱۰۱ ۲۸ ۰ ۲,۴۲۹,۲۵۱,۷۲۹ ۰ ۱,۸۲۵,۳۶۸,۹۱۱ ۶۰۳,۸۸۲,۸۱۸ ۶,۰۸۲,۷۴۰,۵۸۸,۴۹۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۰,۰۸۲ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۱۰۰ ۲۸ ۰ ۲,۴۲۹,۲۵۱,۷۲۹ ۰ ۱,۸۲۵,۳۶۸,۹۱۱ ۶۰۳,۸۸۲,۸۱۸ ۶,۰۸۲,۱۰۰,۱۳۴,۶۸۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۹۹ ۲۸ ۲,۸۵۶,۸۶۹ ۲,۴۲۹,۲۵۱,۷۲۹ ۹۹۷,۱۵۹ ۱,۸۲۵,۳۶۸,۹۱۱ ۶۰۳,۸۸۲,۸۱۸ ۶,۰۸۱,۴۸۰,۳۸۱,۰۰۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۹۸ ۲۸ ۴,۹۱۶,۶۵۶ ۲,۴۲۶,۳۹۴,۸۶۰ ۳,۲۹۷,۱۲۰ ۱,۸۲۴,۳۷۱,۷۵۲ ۶۰۲,۰۲۳,۱۰۸ ۶,۰۶۲,۱۰۵,۷۲۸,۱۶۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۷۹ ۲۴ ۲,۰۹۰,۱۷۶ ۲,۴۲۱,۴۷۸,۲۰۴ ۴,۸۰۸,۸۰۱ ۱,۸۲۱,۰۷۴,۶۳۲ ۶۰۰,۴۰۳,۵۷۲ ۶,۰۳۶,۸۲۴,۶۱۶,۵۸۶
  مشاهده همه