صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۷۸۹,۹۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۸,۲۱۰,۰۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۲۸,۰۷۵,۶۵۵,۷۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۵۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۱۰۰ ۶۵۲ ۰ ۵۷۲,۸۸۱,۴۲۰ ۰ ۴۷۱,۰۹۱,۴۷۰ ۱۰۱,۷۸۹,۹۵۰ ۱,۰۲۸,۰۷۵,۶۵۵,۷۴۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۷ ۶۵۲ ۱,۱۷۲,۳۵۶ ۵۷۲,۸۸۱,۴۲۰ ۱۵,۱۸۲ ۴۷۱,۰۹۱,۴۷۰ ۱۰۱,۷۸۹,۹۵۰ ۱,۰۲۷,۸۲۲,۵۰۸,۳۹۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۹۵ ۶۵۹ ۲۲,۱۰۷ ۵۷۱,۷۰۹,۰۶۴ ۴۲,۸۹۸ ۴۷۱,۰۷۶,۲۸۸ ۱۰۰,۶۳۲,۷۷۶ ۱,۰۱۵,۸۸۳,۲۷۷,۹۳۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۹۲ ۶۵۸ ۳۴۳,۸۰۱ ۵۷۱,۶۸۶,۹۵۷ ۱,۰۱۴,۵۰۲ ۴۷۱,۰۳۳,۳۹۰ ۱۰۰,۶۵۳,۵۶۷ ۱,۰۱۵,۸۲۱,۰۱۲,۳۵۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۰۹۱ ۶۵۳ ۵۹۶,۰۹۱ ۵۷۱,۳۴۳,۱۵۶ ۶۴۶,۳۵۷ ۴۷۰,۰۱۸,۸۸۸ ۱۰۱,۳۲۴,۲۶۸ ۱,۰۲۲,۴۱۳,۷۵۰,۵۶۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۹۰ ۶۵۲ ۰ ۵۷۰,۷۴۷,۰۶۵ ۰ ۴۶۹,۳۷۲,۵۳۱ ۱۰۱,۳۷۴,۵۳۴ ۱,۰۲۲,۸۷۲,۲۴۹,۰۸۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۰,۰۸۷ ۱۰,۰۸۳ ۶۵۹ ۰ ۵۷۰,۷۴۷,۰۶۵ ۰ ۴۶۹,۳۷۲,۵۳۱ ۱۰۱,۳۷۴,۵۳۴ ۱,۰۲۲,۱۴۸,۴۶۶,۷۱۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۸۰ ۶۶۰ ۰ ۵۷۰,۷۴۷,۰۶۵ ۰ ۴۶۹,۳۷۲,۵۳۱ ۱۰۱,۳۷۴,۵۳۴ ۱,۰۲۱,۸۹۱,۰۶۷,۱۰۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۰,۰۸۲ ۱۰,۰۷۸ ۶۵۹ ۲۱۴,۰۶۶ ۵۷۰,۷۴۷,۰۶۵ ۷۴,۶۸۱ ۴۶۹,۳۷۲,۵۳۱ ۱۰۱,۳۷۴,۵۳۴ ۱,۰۲۱,۶۳۳,۹۴۵,۵۹۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۷۵ ۶۶۱ ۱۰۰,۸۹۶ ۵۷۰,۵۳۲,۹۹۹ ۱,۰۴۴,۷۴۷ ۴۶۹,۲۹۷,۸۵۰ ۱۰۱,۲۳۵,۱۴۹ ۱,۰۱۹,۹۶۸,۰۰۷,۲۱۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۷۲ ۶۴۷ ۴۲۷,۵۲۹ ۵۷۰,۴۳۲,۱۰۳ ۲۹۳,۵۲۲ ۴۶۸,۲۵۳,۱۰۳ ۱۰۲,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۱۵۴,۸۰۹,۴۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۶۵ ۶۴۷ ۵۶,۶۷۶ ۵۷۰,۰۰۴,۵۷۴ ۴۶۱,۴۸۱ ۴۶۷,۹۵۹,۵۸۱ ۱۰۲,۰۴۴,۹۹۳ ۱,۰۲۷,۱۱۱,۰۱۳,۲۴۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۸ ۶۴۳ ۴۷۰,۲۶۸ ۵۶۹,۹۴۷,۸۹۸ ۴۹۷,۰۷۸ ۴۶۷,۴۹۸,۱۰۰ ۱۰۲,۴۴۹,۷۹۸ ۱,۰۳۰,۴۶۷,۱۵۳,۹۶۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۵۱ ۶۴۱ ۰ ۵۶۹,۴۷۷,۶۳۰ ۰ ۴۶۷,۰۰۱,۰۲۲ ۱۰۲,۴۷۶,۶۰۸ ۱,۰۳۰,۰۱۴,۱۳۷,۰۸۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۴۳ ۶۴۰ ۰ ۵۶۹,۴۷۷,۶۳۰ ۰ ۴۶۷,۰۰۱,۰۲۲ ۱۰۲,۴۷۶,۶۰۸ ۱,۰۲۹,۱۹۵,۹۰۴,۲۰۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۰۴۱ ۶۴۰ ۸۶,۶۵۴ ۵۶۹,۴۷۷,۶۳۰ ۴۲۵,۴۷۲ ۴۶۷,۰۰۱,۰۲۲ ۱۰۲,۴۷۶,۶۰۸ ۱,۰۲۸,۹۴۲,۰۱۱,۳۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۳۸ ۶۳۸ ۲۵,۶۱۷ ۵۶۹,۳۹۰,۹۷۶ ۳۲۱,۲۲۵ ۴۶۶,۵۷۵,۵۵۰ ۱۰۲,۸۱۵,۴۲۶ ۱,۰۳۲,۰۸۹,۱۲۱,۰۷۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۳ ۶۵۱ ۲۵۱,۲۲۱ ۵۶۹,۳۶۵,۳۵۹ ۳۸۹,۵۹۵ ۴۶۶,۲۵۴,۳۲۵ ۱۰۳,۱۱۱,۰۳۴ ۱,۰۳۴,۵۶۴,۰۹۷,۵۷۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۰۲۸ ۶۴۶ ۳۲۹,۷۴۳ ۵۶۹,۱۱۴,۱۳۸ ۱,۰۴۱,۶۸۳ ۴۶۵,۸۶۴,۷۳۰ ۱۰۳,۲۴۹,۴۰۸ ۱,۰۳۵,۳۴۵,۷۱۵,۹۱۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۲۷ ۶۴۰ ۵,۰۹۲,۰۷۳ ۵۶۸,۷۸۴,۳۹۵ ۱,۵۹۶,۸۴۳ ۴۶۴,۸۲۳,۰۴۷ ۱۰۳,۹۶۱,۳۴۸ ۱,۰۴۲,۴۵۲,۵۱۹,۹۶۷