صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۰۱۳,۱۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۶,۹۸۶,۸۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۳۵,۲۶۴,۹۰۰,۰۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۴۲ ۳۶۷ ۱,۰۱۱,۱۰۱ ۴۵۱,۴۶۵,۴۲۳ ۳۶۵,۹۹۸ ۳۳۴,۵۸۴,۵۷۰ ۱۲۳,۰۱۳,۱۳۲ ۱,۲۳۵,۲۶۴,۹۰۰,۰۶۲
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۳۲ ۳۵۳ ۱۶۱,۳۴۷ ۴۵۰,۴۵۴,۳۲۲ ۶۴۰,۰۱۴ ۳۳۴,۲۱۸,۵۷۲ ۱۲۲,۳۶۸,۰۲۹ ۱,۲۲۷,۵۶۵,۴۷۵,۶۳۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۰۲۸ ۳۵۵ ۰ ۴۵۰,۲۹۲,۹۷۵ ۰ ۳۳۳,۵۷۸,۵۵۸ ۱۲۲,۸۴۶,۶۹۶ ۱,۲۳۱,۹۴۰,۴۸۴,۵۹۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۱۹ ۳۶۰ ۰ ۴۵۰,۲۹۲,۹۷۵ ۰ ۳۳۳,۵۷۸,۵۵۸ ۱۲۲,۸۴۶,۶۹۶ ۱,۲۳۰,۷۴۸,۶۶۸,۲۰۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۱۷ ۳۶۰ ۵۱۳,۳۸۹ ۴۵۰,۲۹۲,۹۷۵ ۶۳,۳۲۳ ۳۳۳,۵۷۸,۵۵۸ ۱۲۲,۸۴۶,۶۹۶ ۱,۲۳۰,۵۰۳,۶۹۰,۵۰۳
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۱۴ ۳۶۲ ۲,۴۸۸,۲۰۵ ۴۴۹,۷۷۹,۵۸۶ ۴۵۵,۵۴۹ ۳۳۳,۵۱۵,۲۳۵ ۱۲۲,۳۹۶,۶۳۰ ۱,۲۲۵,۷۴۰,۲۶۰,۵۶۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۰,۰۲۷ ۱۰,۰۰۴ ۳۶۹ ۲۸۵,۵۰۰ ۴۴۷,۲۹۱,۳۸۱ ۱,۲۶۴,۲۶۷ ۳۳۳,۰۵۹,۶۸۶ ۱۲۰,۳۶۳,۹۷۴ ۱,۲۰۴,۱۱۹,۰۹۶,۷۷۱
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰,۲۰۹ ۱۰,۱۸۶ ۳۷۸ ۵۳۴,۲۰۹ ۴۴۷,۰۰۵,۸۸۱ ۷۳۰,۲۹۳ ۳۳۱,۷۹۵,۴۱۹ ۱۲۱,۳۴۲,۷۴۱ ۱,۲۳۵,۹۸۶,۴۹۲,۰۱۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۰۰ ۳۷۸ ۵۳۴,۲۰۹ ۴۴۷,۰۰۵,۸۸۱ ۷۳۰,۲۹۳ ۳۳۱,۷۹۵,۴۱۹ ۱۲۱,۳۴۲,۷۴۱ ۱,۲۱۳,۴۱۶,۷۴۲,۱۸۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۱۶۷ ۳۹۷ ۳۵۰,۲۸۰ ۴۴۵,۹۳۷,۴۶۳ ۴,۱۹۶,۴۴۶ ۳۳۰,۳۳۴,۸۳۳ ۱۲۱,۵۳۸,۸۲۵ ۱,۲۳۵,۷۴۴,۶۵۵,۷۲۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰,۱۷۱ ۱۰,۱۴۸ ۳۹۳ ۰ ۴۴۵,۵۸۷,۱۸۳ ۰ ۳۲۶,۱۳۸,۳۸۷ ۱۲۵,۳۸۴,۹۹۱ ۱,۲۷۲,۳۶۵,۲۵۲,۸۲۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۳۸ ۴۰۳ ۰ ۴۴۵,۵۸۷,۱۸۳ ۰ ۳۲۶,۱۳۸,۳۸۷ ۱۲۵,۳۸۴,۹۹۱ ۱,۲۷۱,۲۰۰,۱۸۸,۰۹۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۱۳۶ ۴۰۳ ۳۰۴,۱۳۳ ۴۴۵,۵۸۷,۱۸۳ ۲۳,۰۳۶,۷۷۷ ۳۲۶,۱۳۸,۳۸۷ ۱۲۵,۳۸۴,۹۹۱ ۱,۲۷۰,۹۵۸,۹۶۲,۰۶۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۱۳۴ ۳۴۲ ۲۸۷,۱۰۲ ۴۴۵,۲۸۳,۰۵۰ ۱۳۳,۶۵۱ ۳۰۳,۱۰۱,۶۱۰ ۱۴۸,۱۱۷,۶۳۵ ۱,۵۰۱,۰۸۴,۸۲۷,۲۷۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۳۰ ۳۴۲ ۱۲۷,۴۹۸ ۴۴۴,۹۹۵,۹۴۸ ۹۲۹,۴۱۶ ۳۰۲,۹۶۷,۹۵۹ ۱۴۷,۹۶۴,۱۸۴ ۱,۴۹۸,۹۳۷,۰۰۳,۴۸۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۲۸ ۲۷۶ ۱,۲۲۱,۹۴۹ ۴۴۴,۸۶۸,۴۵۰ ۷۳۴,۰۲۷ ۳۰۲,۰۳۸,۵۴۳ ۱۴۸,۷۶۶,۱۰۲ ۱,۵۰۶,۷۳۵,۳۵۸,۲۱۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۲۶ ۲۴۶ ۱۶۷,۸۱۸ ۴۴۳,۶۴۶,۵۰۱ ۲,۰۵۸,۹۸۳ ۳۰۱,۳۰۴,۵۱۶ ۱۴۸,۲۷۸,۱۸۰ ۱,۵۰۱,۴۹۸,۴۹۱,۷۹۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۰۳ ۲۴۵ ۰ ۴۴۳,۴۷۸,۶۸۳ ۰ ۲۹۹,۲۴۵,۵۳۳ ۱۵۰,۱۶۹,۳۴۵ ۱,۵۱۷,۱۸۲,۷۲۷,۹۷۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۰۹۴ ۲۴۹ ۰ ۴۴۳,۴۷۸,۶۸۳ ۰ ۲۹۹,۲۴۵,۵۳۳ ۱۵۰,۱۶۹,۳۴۵ ۱,۵۱۵,۷۳۶,۸۱۶,۲۳۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۰۹۲ ۲۵۰ ۲۳,۸۷۱,۹۱۳ ۴۴۳,۴۷۸,۶۸۳ ۹۰۲,۲۲۰ ۲۹۹,۲۴۵,۵۳۳ ۱۵۰,۱۶۹,۳۴۵ ۱,۵۱۵,۴۹۹,۲۶۴,۹۲۵