صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸,۳۳۰,۴۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۱,۶۶۹,۵۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۸۹,۲۸۹,۶۶۴,۵۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۲۲۶ ۱۶۵ ۵۴۶ ۳,۲۰۰,۵۵۰,۷۱۰ ۱۰,۵۵۵ ۳,۱۰۲,۲۲۰,۲۷۷ ۹۸,۳۳۰,۴۳۳ ۹۸۹,۲۸۹,۶۶۴,۵۶۹
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۲۱۷ ۱۶۴ ۹,۹۵۲ ۳,۲۰۰,۵۵۰,۱۶۴ ۵۷۱ ۳,۱۰۲,۲۰۹,۷۲۲ ۹۸,۳۴۰,۴۴۲ ۹۸۸,۶۴۰,۰۱۹,۹۱۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۲۱۳ ۱۶۷ ۲,۰۸۱,۲۷۸ ۳,۲۰۰,۵۴۰,۲۱۲ ۱,۲۵۶,۱۰۴ ۳,۱۰۲,۲۰۹,۱۵۱ ۹۸,۳۳۱,۰۶۱ ۹۸۷,۷۹۶,۱۹۹,۵۷۴
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۱۷۵ ۱۳۷ ۰ ۳,۱۹۸,۴۵۸,۹۳۴ ۰ ۳,۱۰۰,۹۵۳,۰۴۷ ۹۷,۵۰۵,۸۸۷ ۹۷۸,۷۶۴,۰۲۹,۵۰۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۲۴۲ ۲۱۷ ۰ ۳,۱۹۸,۴۵۸,۹۳۴ ۰ ۳,۱۰۰,۹۵۳,۰۴۷ ۹۷,۵۰۵,۸۸۷ ۹۷۷,۴۷۸,۰۰۵,۵۷۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۰,۰۲۲ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۲۳۶ ۲۱۷ ۰ ۳,۱۹۸,۴۵۸,۹۳۴ ۰ ۳,۱۰۰,۹۵۳,۰۴۷ ۹۷,۵۰۵,۸۸۷ ۹۷۶,۹۰۸,۶۵۲,۲۹۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۰,۰۱۶ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۲۳۱ ۲۱۸ ۱,۳۵۸,۵۷۹ ۳,۱۹۸,۴۵۸,۹۳۴ ۵۷,۳۹۷ ۳,۱۰۰,۹۵۳,۰۴۷ ۹۷,۵۰۵,۸۸۷ ۹۷۶,۳۴۰,۲۲۶,۰۵۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۸ ۱۰,۲۲۸ ۲۲۰ ۹۰,۴۷۸ ۳,۱۹۷,۱۰۰,۳۵۵ ۹۹ ۳,۱۰۰,۸۹۵,۶۵۰ ۹۶,۲۰۴,۷۰۵ ۹۶۲,۷۷۷,۱۶۱,۷۰۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۲۲۲ ۲۲۲ ۹۹۹,۲۱۶ ۳,۱۹۷,۰۰۹,۸۷۷ ۱۳,۰۶۹ ۳,۱۰۰,۸۹۵,۵۵۱ ۹۶,۱۱۴,۳۲۶ ۹۶۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۸۵
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۰,۲۴۱ ۱۰,۲۳۸ ۱۰,۴۶۰ ۲۲۲ ۹۹۹,۲۱۶ ۳,۱۹۷,۰۰۹,۸۷۷ ۱۳,۰۶۹ ۳,۱۰۰,۸۹۵,۵۵۱ ۹۶,۱۱۴,۳۲۶ ۹۸۴,۰۱۲,۶۰۲,۹۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۰,۲۳۳ ۱۰,۲۳۰ ۱۰,۴۵۷ ۲۲۷ ۲۷۶,۰۸۵ ۳,۱۹۶,۰۱۰,۶۶۱ ۱۳۲,۲۵۵ ۳,۱۰۰,۸۸۲,۴۸۲ ۹۵,۱۲۸,۱۷۹ ۹۷۳,۱۷۷,۹۱۶,۷۱۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۰,۲۲۵ ۱۰,۲۲۲ ۱۰,۴۵۱ ۲۲۹ ۰ ۳,۱۹۵,۷۳۴,۵۷۶ ۰ ۳,۱۰۰,۷۵۰,۲۲۷ ۹۴,۹۸۴,۳۴۹ ۹۷۰,۹۶۹,۷۳۰,۲۹۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۰,۲۱۴ ۱۰,۲۱۱ ۱۰,۴۴۵ ۲۳۴ ۰ ۳,۱۹۵,۷۳۴,۵۷۶ ۰ ۳,۱۰۰,۷۵۰,۲۲۷ ۹۴,۹۸۴,۳۴۹ ۹۶۹,۹۱۷,۳۴۲,۵۲۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۰,۲۰۸ ۱۰,۲۰۵ ۱۰,۴۳۹ ۲۳۴ ۴۶,۱۸۳ ۳,۱۹۵,۷۳۴,۵۷۶ ۱,۲۰۶,۹۱۵ ۳,۱۰۰,۷۵۰,۲۲۷ ۹۴,۹۸۴,۳۴۹ ۹۶۹,۳۳۹,۶۹۵,۳۸۶
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۰,۲۰۲ ۱۰,۱۹۹ ۱۰,۴۳۰ ۲۳۱ ۵۲۰,۹۹۲ ۳,۱۹۵,۶۸۸,۳۹۳ ۱۰,۹۹۹ ۳,۰۹۹,۵۴۳,۳۱۲ ۹۶,۱۴۵,۰۸۱ ۹۸۰,۶۰۱,۱۴۳,۰۴۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۴۲۴ ۲۳۳ ۶,۵۷۵ ۳,۱۹۵,۱۶۷,۴۰۱ ۱۲۱,۶۴۲ ۳,۰۹۹,۵۳۲,۳۱۳ ۹۵,۶۳۵,۰۸۸ ۹۷۴,۶۶۰,۰۲۱,۲۱۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۰,۱۸۷ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۴۱۸ ۲۳۴ ۵۸۲,۱۹۲ ۳,۱۹۵,۱۶۰,۸۲۶ ۱۳,۹۰۷ ۳,۰۹۹,۴۱۰,۶۷۱ ۹۵,۷۵۰,۱۵۵ ۹۷۵,۰۹۲,۷۶۱,۵۹۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۴۱۲ ۲۳۶ ۱۴,۷۴۷ ۳,۱۹۴,۵۷۸,۶۳۴ ۲۱,۶۵۸ ۳,۰۹۹,۳۹۶,۷۶۴ ۹۵,۱۸۱,۸۷۰ ۹۶۸,۵۷۰,۵۵۳,۹۰۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۰,۱۷۱ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۳۹۰ ۲۲۲ ۰ ۳,۱۹۴,۵۶۳,۸۸۷ ۰ ۳,۰۹۹,۳۷۵,۱۰۶ ۹۵,۱۸۸,۷۸۱ ۹۶۷,۹۰۶,۳۹۱,۶۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۰,۱۵۵ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۳۷۸ ۲۲۶ ۰ ۳,۱۹۴,۵۶۳,۸۸۷ ۰ ۳,۰۹۹,۳۷۵,۱۰۶ ۹۵,۱۸۸,۷۸۱ ۹۶۶,۳۵۰,۴۸۷,۱۰۴
  مشاهده همه