صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۲,۴۷۴,۷۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۵۲۵,۲۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۴۱,۳۱۵,۰۳۱,۶۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۶۱ ۳۱۶ ۰ ۹۸۳,۳۵۸,۰۰۸ ۰ ۷۱۰,۸۸۳,۲۶۲ ۲۷۲,۴۷۴,۷۴۶ ۲,۷۴۱,۳۱۵,۰۳۱,۶۸۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۴۸ ۳۲۵ ۰ ۹۸۳,۳۵۸,۰۰۸ ۰ ۷۱۰,۸۸۳,۲۶۲ ۲۷۲,۴۷۴,۷۴۶ ۲,۷۳۷,۹۱۹,۶۵۱,۵۴۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۰۴۷ ۳۲۵ ۲,۵۴۹,۸۹۳ ۹۸۳,۳۵۸,۰۰۸ ۶۱۱,۳۰۸ ۷۱۰,۸۸۳,۲۶۲ ۲۷۲,۴۷۴,۷۴۶ ۲,۷۳۷,۵۴۴,۰۶۹,۶۷۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۴۶ ۳۲۷ ۱,۷۱۶,۷۰۳ ۹۸۰,۸۰۸,۱۱۵ ۶۹۷,۲۵۳ ۷۱۰,۲۷۱,۹۵۴ ۲۷۰,۵۳۶,۱۶۱ ۲,۷۱۷,۶۸۶,۲۴۰,۹۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۳۷ ۲۹۷ ۷۷۴,۵۷۳ ۹۷۹,۰۹۱,۴۱۲ ۶,۵۷۵,۵۸۱ ۷۰۹,۵۷۴,۷۰۱ ۲۶۹,۵۱۶,۷۱۱ ۲,۷۰۵,۲۵۶,۲۱۰,۷۰۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۳۰ ۱۰,۰۲۶ ۲۸۹ ۱۰,۱۱۹,۳۱۰ ۹۷۸,۳۱۶,۸۳۹ ۳,۲۸۳,۲۱۸ ۷۰۲,۹۹۹,۱۲۰ ۲۷۵,۳۱۷,۷۱۹ ۲,۷۶۰,۳۸۲,۷۲۲,۵۶۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۲۷ ۱۰,۰۲۴ ۳۰۲ ۳,۲۴۷,۵۴۳ ۹۶۸,۱۹۷,۵۲۹ ۱۰,۶۴۷,۶۳۷ ۶۹۹,۷۱۵,۹۰۲ ۲۶۸,۴۸۱,۶۲۷ ۲,۶۹۱,۲۱۳,۸۰۶,۰۶۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۶ ۲۹۱ ۰ ۹۶۴,۹۴۹,۹۸۶ ۰ ۶۸۹,۰۶۸,۲۶۵ ۲۷۵,۸۸۱,۷۲۱ ۲,۷۶۰,۵۲۱,۹۴۲,۸۷۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۵۵ ۱۰,۱۵۱ ۲۹۵ ۰ ۹۶۴,۹۴۹,۹۸۶ ۰ ۶۸۹,۰۶۸,۲۶۵ ۲۷۵,۸۸۱,۷۲۱ ۲,۸۰۰,۵۷۶,۶۵۶,۸۴۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰,۰۰۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۹۵ ۰ ۹۶۴,۹۴۹,۹۸۶ ۰ ۶۸۹,۰۶۸,۲۶۵ ۲۷۵,۸۸۱,۷۲۱ ۲,۷۵۸,۹۱۸,۵۱۶,۹۷۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۱۵۰ ۲۹۵ ۱,۹۴۰,۳۸۴ ۹۶۴,۹۴۹,۹۸۶ ۱۰,۴۴۰,۴۱۰ ۶۸۹,۰۶۸,۲۶۵ ۲۷۵,۸۸۱,۷۲۱ ۲,۸۰۰,۲۰۶,۸۳۱,۹۸۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۴۹ ۲۸۶ ۱,۰۶۰,۴۹۳ ۹۶۳,۰۰۹,۶۰۲ ۳,۸۵۴,۱۸۷ ۶۷۸,۶۲۷,۸۵۵ ۲۸۴,۳۸۱,۷۴۷ ۲,۸۸۶,۰۹۸,۵۲۱,۵۹۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۴۷ ۲۷۷ ۷,۱۵۱,۶۴۸ ۹۶۱,۹۴۹,۱۰۹ ۱۰,۳۲۷,۶۵۷ ۶۷۴,۷۷۳,۶۶۸ ۲۸۷,۱۷۵,۴۴۱ ۲,۹۱۳,۹۵۱,۰۳۷,۵۶۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۴۳ ۲۸۵ ۸,۹۰۱,۳۲۱ ۹۵۴,۷۹۷,۴۶۱ ۵,۰۲۳,۳۵۳ ۶۶۴,۴۴۶,۰۱۱ ۲۹۰,۳۵۱,۴۵۰ ۲,۹۴۵,۰۰۱,۱۰۱,۸۹۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۴۲ ۱۰,۱۳۸ ۲۸۶ ۹۱۶,۱۲۷ ۹۴۵,۸۹۶,۱۴۰ ۱,۰۵۸,۰۹۲ ۶۵۹,۴۲۲,۶۵۸ ۲۸۶,۴۷۳,۴۸۲ ۲,۹۰۴,۳۸۰,۷۵۶,۸۷۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۳۹ ۱۰,۱۳۵ ۲۸۵ ۰ ۹۴۴,۹۸۰,۰۱۳ ۰ ۶۵۸,۳۶۴,۵۶۶ ۲۸۶,۶۱۵,۴۴۷ ۲,۹۰۴,۸۵۲,۰۴۳,۶۴۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۲۰ ۲۸۴ ۰ ۹۴۴,۹۸۰,۰۱۳ ۰ ۶۵۸,۳۶۴,۵۶۶ ۲۸۶,۶۱۵,۴۴۷ ۲,۹۰۰,۵۲۰,۵۲۳,۰۳۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۱۹ ۲۸۴ ۶,۲۲۷,۵۴۳ ۹۴۴,۹۸۰,۰۱۳ ۴۴,۲۲۲ ۶۵۸,۳۶۴,۵۶۶ ۲۸۶,۶۱۵,۴۴۷ ۲,۹۰۰,۱۵۳,۶۲۶,۹۸۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۱۱۷ ۲۹۱ ۱,۴۹۳,۸۹۳ ۹۳۸,۷۵۲,۴۷۰ ۱۷,۵۸۲,۱۰۷ ۶۵۸,۳۲۰,۳۴۴ ۲۸۰,۴۳۲,۱۲۶ ۲,۸۳۷,۲۰۵,۵۳۸,۰۲۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۰,۱۰۰ ۱۰,۰۹۶ ۲۹۵ ۴,۷۷۷,۳۶۸ ۹۳۷,۲۵۸,۵۷۷ ۶,۶۰۴,۹۹۰ ۶۴۰,۷۳۸,۲۳۷ ۲۹۶,۵۲۰,۳۴۰ ۲,۹۹۳,۷۹۸,۸۲۰,۳۶۶