صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۸۰۵,۷۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۸,۱۹۴,۲۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۲۹,۵۱۵,۷۴۵,۹۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۷۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۱۳ ۶۶۳ ۹۱۰,۲۶۱ ۵۶۲,۴۰۸,۶۵۶ ۷۰۶,۰۵۴ ۴۶۰,۶۰۲,۹۱۴ ۱۰۱,۸۰۵,۷۴۲ ۱,۰۲۹,۵۱۵,۷۴۵,۹۷۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۱۰۶ ۶۴۱ ۵۱۰,۶۶۳ ۵۶۱,۴۹۸,۳۹۵ ۱۸۸,۲۵۵ ۴۵۹,۸۹۶,۸۶۰ ۱۰۱,۶۰۱,۵۳۵ ۱,۰۲۶,۸۱۴,۴۲۱,۵۰۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۷ ۶۶۵ ۱۷۷,۷۶۵ ۵۶۰,۹۸۷,۷۳۲ ۲۷۹,۶۴۹ ۴۵۹,۷۰۸,۶۰۵ ۱۰۱,۲۷۹,۱۲۷ ۱,۰۲۲,۶۵۰,۵۰۷,۶۲۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۹۲ ۶۷۲ ۰ ۵۶۰,۸۰۹,۹۶۷ ۰ ۴۵۹,۴۲۸,۹۵۶ ۱۰۱,۳۸۱,۰۱۱ ۱,۰۲۳,۱۰۳,۶۳۷,۹۲۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۸۵ ۶۷۳ ۰ ۵۶۰,۸۰۹,۹۶۷ ۰ ۴۵۹,۴۲۸,۹۵۶ ۱۰۱,۳۸۱,۰۱۱ ۱,۰۲۲,۳۸۷,۵۶۹,۰۸۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۰,۰۸۷ ۱۰,۰۸۲ ۶۷۴ ۱۹۹,۹۱۸ ۵۶۰,۸۰۹,۹۶۷ ۴۲۶,۱۰۱ ۴۵۹,۴۲۸,۹۵۶ ۱۰۱,۳۸۱,۰۱۱ ۱,۰۲۲,۱۴۳,۴۲۰,۷۶۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۸۰ ۶۷۲ ۲۱۳,۴۴۲ ۵۶۰,۶۱۰,۰۴۹ ۲۲۶,۷۰۳ ۴۵۹,۰۰۲,۸۵۵ ۱۰۱,۶۰۷,۱۹۴ ۱,۰۲۴,۱۷۸,۶۹۱,۰۳۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۷۰ ۶۸۵ ۳۵۸,۱۸۴ ۵۶۰,۳۹۶,۶۰۷ ۷۳۹,۹۷۹ ۴۵۸,۷۷۶,۱۵۲ ۱۰۱,۶۲۰,۴۵۵ ۱,۰۲۳,۳۰۴,۴۴۳,۱۴۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۷ ۶۸۰ ۱۰۶,۲۹۷ ۵۶۰,۰۳۸,۴۲۳ ۱,۱۵۶,۲۲۴ ۴۵۸,۰۳۶,۱۷۳ ۱۰۲,۰۰۲,۲۵۰ ۱,۰۲۶,۹۰۶,۹۸۰,۲۵۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۶۷ ۶۷۷ ۲۱۲,۷۱۵ ۵۵۹,۹۳۲,۱۲۶ ۹۶۱,۰۵۰ ۴۵۶,۸۷۹,۹۴۹ ۱۰۳,۰۵۲,۱۷۷ ۱,۰۳۷,۴۱۱,۲۰۱,۷۸۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۶۱ ۶۷۳ ۰ ۵۵۹,۷۱۹,۴۱۱ ۰ ۴۵۵,۹۱۸,۸۹۹ ۱۰۳,۸۰۰,۵۱۲ ۱,۰۴۴,۳۴۲,۸۳۷,۵۴۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۸ ۶۷۷ ۰ ۵۵۹,۷۱۹,۴۱۱ ۰ ۴۵۵,۹۱۸,۸۹۹ ۱۰۳,۸۰۰,۵۱۲ ۱,۰۴۴,۰۰۲,۴۷۵,۲۱۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۵۵ ۶۷۷ ۳۴۸,۴۷۰ ۵۵۹,۷۱۹,۴۱۱ ۸۰۰,۷۹۴ ۴۵۵,۹۱۸,۸۹۹ ۱۰۳,۸۰۰,۵۱۲ ۱,۰۴۳,۷۶۰,۱۹۹,۷۴۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۵۳ ۶۷۴ ۳۶۰,۵۵۲ ۵۵۹,۳۷۰,۹۴۱ ۶,۲۸۷,۷۹۶ ۴۵۵,۱۱۸,۱۰۵ ۱۰۴,۲۵۲,۸۳۶ ۱,۰۴۸,۰۶۴,۰۵۵,۴۷۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۰۴۷ ۶۳۸ ۳۱۷,۷۱۵ ۵۵۹,۰۱۰,۳۸۹ ۴,۹۹۵,۷۱۱ ۴۴۸,۸۳۰,۳۰۹ ۱۱۰,۱۸۰,۰۸۰ ۱,۱۰۶,۹۷۹,۸۹۳,۵۷۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۰۴۱ ۶۰۶ ۱۹۰,۷۹۰ ۵۵۸,۶۹۲,۶۷۴ ۷۳۷,۲۹۰ ۴۴۳,۸۳۴,۵۹۸ ۱۱۴,۸۵۸,۰۷۶ ۱,۱۵۳,۲۸۹,۶۰۷,۴۵۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۴۰ ۶۰۳ ۳۵۱,۳۶۲ ۵۵۸,۵۰۱,۸۸۴ ۹,۷۷۶,۶۱۸ ۴۴۳,۰۹۷,۳۰۸ ۱۱۵,۴۰۴,۵۷۶ ۱,۱۵۸,۶۴۲,۹۳۰,۷۲۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۳۷ ۵۵۸ ۰ ۵۵۸,۱۵۰,۵۲۲ ۰ ۴۳۳,۳۲۰,۶۹۰ ۱۲۴,۸۲۹,۸۳۲ ۱,۲۵۲,۸۷۶,۸۸۳,۸۰۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۳ ۵۵۱ ۰ ۵۵۸,۱۵۰,۵۲۲ ۰ ۴۳۳,۳۲۰,۶۹۰ ۱۲۴,۸۲۹,۸۳۲ ۱,۲۵۲,۴۴۲,۸۷۰,۲۱۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۰۳۱ ۵۵۱ ۲۹۰,۱۴۱ ۵۵۸,۱۵۰,۵۲۲ ۱,۳۴۲,۷۳۰ ۴۳۳,۳۲۰,۶۹۰ ۱۲۴,۸۲۹,۸۳۲ ۱,۲۵۲,۲۰۱,۰۴۴,۹۷۹