صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۲,۸۷۴,۴۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۷,۱۲۵,۵۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۴۸,۶۰۹,۴۸۷,۳۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۰۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۱۳۹ ۴۶۱ ۰ ۷۰۵,۴۸۶,۶۴۲ ۰ ۵۶۲,۶۱۲,۱۹۹ ۱۴۲,۸۷۴,۴۴۳ ۱,۴۴۸,۶۰۹,۴۸۷,۳۶۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۳۴ ۴۶۱ ۰ ۷۰۵,۴۸۶,۶۴۲ ۰ ۵۶۲,۶۱۲,۱۹۹ ۱۴۲,۸۷۴,۴۴۳ ۱,۴۴۷,۸۸۲,۶۵۳,۴۲۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۰,۱۳۵ ۱۰,۱۳۱ ۴۶۱ ۶۴,۱۵۶ ۷۰۵,۴۸۶,۶۴۲ ۶,۵۳۱,۰۶۶ ۵۶۲,۶۱۲,۱۹۹ ۱۴۲,۸۷۴,۴۴۳ ۱,۴۴۷,۴۳۸,۱۰۳,۳۸۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۲۸ ۴۴۱ ۱,۳۶۱,۴۲۷ ۷۰۵,۴۲۲,۴۸۶ ۶۳,۸۸۸,۰۸۷ ۵۵۶,۰۸۱,۱۳۳ ۱۴۹,۳۴۱,۳۵۳ ۱,۵۱۲,۴۹۰,۶۹۲,۴۱۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۱۲۶ ۳۲۵ ۱۳۴,۸۶۳ ۷۰۴,۰۶۱,۰۵۹ ۵,۱۷۲,۷۰۹ ۴۹۲,۱۹۳,۰۴۶ ۲۱۱,۸۶۸,۰۱۳ ۲,۱۴۵,۳۱۸,۱۳۶,۱۰۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۲۱ ۳۱۹ ۳۲۶,۸۳۲ ۷۰۳,۹۲۶,۱۹۶ ۶۶۴,۹۲۰ ۴۸۷,۰۲۰,۳۳۷ ۲۱۶,۹۰۵,۸۵۹ ۲,۱۹۵,۱۹۹,۸۱۶,۷۹۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۱۱۳ ۳۲۰ ۹,۱۳۰,۰۰۰ ۷۰۳,۵۹۹,۳۶۴ ۶,۷۸۳,۶۹۰ ۴۸۶,۳۵۵,۴۱۷ ۲۱۷,۲۴۳,۹۴۷ ۲,۱۹۷,۰۴۴,۲۲۱,۰۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۷۵ ۳۱۶ ۰ ۶۹۴,۴۶۹,۳۶۴ ۰ ۴۷۹,۵۷۱,۷۲۷ ۲۱۴,۸۹۷,۶۳۷ ۲,۱۶۵,۱۰۱,۳۴۴,۲۹۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۶۸ ۳۱۷ ۰ ۶۹۴,۴۶۹,۳۶۴ ۰ ۴۷۹,۵۷۱,۷۲۷ ۲۱۴,۸۹۷,۶۳۷ ۲,۱۶۳,۵۰۸,۰۵۳,۳۷۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۶۶ ۳۱۶ ۱۶,۱۵۳,۱۴۰ ۶۹۴,۴۶۹,۳۶۴ ۸۸,۱۰۹ ۴۷۹,۵۷۱,۷۲۷ ۲۱۴,۸۹۷,۶۳۷ ۲,۱۶۳,۰۶۷,۳۵۱,۳۷۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۶۳ ۳۴۳ ۲۴,۳۴۰,۴۳۳ ۶۷۸,۳۱۶,۲۲۴ ۵۳۳,۰۲۹ ۴۷۹,۴۸۳,۶۱۸ ۱۹۸,۸۳۲,۶۰۶ ۲,۰۰۰,۹۱۶,۰۷۰,۲۷۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۸ ۳۹۱ ۲,۲۲۶,۶۱۵ ۶۵۳,۹۷۵,۷۹۱ ۱,۱۲۳,۴۰۹ ۴۷۸,۹۵۰,۵۸۹ ۱۷۵,۰۲۵,۲۰۲ ۱,۷۶۰,۴۳۵,۴۰۷,۲۳۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۵۵ ۳۹۳ ۳۱۴,۷۵۱ ۶۵۱,۷۴۹,۱۷۶ ۸۷,۰۴۹ ۴۷۷,۸۲۷,۱۸۰ ۱۷۳,۹۲۱,۹۹۶ ۱,۷۴۸,۷۸۹,۳۲۶,۶۸۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۵۱ ۳۹۱ ۶۹۷,۲۷۷ ۶۵۱,۴۳۴,۴۲۵ ۱۹۲,۹۷۵ ۴۷۷,۷۴۰,۱۳۱ ۱۷۳,۶۹۴,۲۹۴ ۱,۷۴۵,۷۲۴,۹۸۵,۹۶۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۴۷ ۳۹۲ ۰ ۶۵۰,۷۳۷,۱۴۸ ۰ ۴۷۷,۵۴۷,۱۵۶ ۱۷۳,۱۸۹,۹۹۲ ۱,۷۳۹,۹۹۷,۷۹۱,۵۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۴۳ ۳۹۴ ۰ ۶۵۰,۷۳۷,۱۴۸ ۰ ۴۷۷,۵۴۷,۱۵۶ ۱۷۳,۱۸۹,۹۹۲ ۱,۷۳۹,۳۵۷,۴۴۰,۴۵۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۴۱ ۳۹۳ ۵,۲۰۷,۱۳۰ ۶۵۰,۷۳۷,۱۴۸ ۲۹۳,۲۴۴ ۴۷۷,۵۴۷,۱۵۶ ۱۷۳,۱۸۹,۹۹۲ ۱,۷۳۸,۹۱۹,۱۵۷,۳۰۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۳۸ ۴۰۵ ۷۲۷,۱۳۷ ۶۴۵,۵۳۰,۰۱۸ ۱۸۴,۷۳۹ ۴۷۷,۲۵۳,۹۱۲ ۱۶۸,۲۷۶,۱۰۶ ۱,۶۸۹,۱۳۴,۸۷۲,۰۹۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۰۳۲ ۴۰۲ ۲۱۳,۴۸۰ ۶۴۴,۸۰۲,۸۸۱ ۱۴۶,۵۴۵ ۴۷۷,۰۶۹,۱۷۳ ۱۶۷,۷۳۳,۷۰۸ ۱,۶۸۲,۷۲۱,۹۴۰,۱۰۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۳۱ ۴۰۳ ۰ ۶۴۴,۵۸۹,۴۰۱ ۰ ۴۷۶,۹۲۲,۶۲۸ ۱۶۷,۶۶۶,۷۷۳ ۱,۶۸۱,۹۳۱,۰۴۰,۰۵۸