صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۰.۰۵ (۰.۴۷۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۰.۳۷۵ (۲.۴۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۱.۵۵۷ %۵.۲۷۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۴.۴۴۲ %۳۲.۶۳۲
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۸.۸۱۷ %۱۴.۰۱۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۱۸.۱۴۸ %۳۳.۳۱۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۱۰۲.۱۳۵ %۱۵۷۲.۳۱۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۲۳)% (۹.۵۵)%