صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۰.۰۴۹ (۰.۸۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۰.۳۷۶ (۱.۹۴۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۱.۶۳ %۱.۳۵۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۴.۵۲۹ (۸.۷۷۷)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۸.۴۱ (۰.۰۳۸)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۱۷.۸۸۱ %۱۰.۴۵۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۸۳.۷۲۱ %۱۲۳۱.۷۱۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۰۷.۳۱ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۵۱)% (۹۹.۸۸)%