صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۰.۰۵ (۰.۲۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۰.۳۲۹ (۱.۱۷۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۱.۴۳۱ (۷.۵۸۵)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۴.۳۶۱ (۱۲.۷۳)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۸.۸ (۹.۹۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۱۸.۰۴ (۱۰.۶۹۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۹۶.۶۱۸ %۱۲۳۹.۷۵۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۲۳)% (۹.۵۵)%