صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۰.۰۳ %۱.۳۰۷
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۰.۴۱۹ %۴.۶۱۹
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۱.۵۶۹ %۱۰.۶۰۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۴.۷۵۷ %۱۷.۳۵
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۸.۹۶ %۱۷.۲۷۵
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۱۹.۱۲۶ (۳۰.۹۸۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۷۵.۹۱ %۱۲۹۹.۴۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۰۰.۵۸ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۳۳)% (۹۹.۷۸)%