صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۰.۰۵
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۰.۵۱۹ (۰.۷۷۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۲.۱۳۳ (۲.۴۸۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۶.۴۳۹ (۱.۵۷۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۱۳.۰۹ (۲.۶۹۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۲۴.۶۹۹ %۱۲.۷۹۳
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۶۱.۰۰۷ %۷۳.۲۱۶
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۱۰۷.۳۹۷ %۱۱۴۹.۵۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ %۱۲۸.۹۳۸ %۱۹۸۷.۶۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۲۳)% (۱۰.۱۶)%