صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ %۰.۰۳ %۲.۸۶۸
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ %۰.۲۵۸ (۱.۹۴۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ %۱.۲۷۸ (۳.۴۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ %۳.۹۰۴ %۱۰.۳۳۲
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ %۸.۵۴۳ %۱۸.۱۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ %۱۸.۳۸ (۷.۹۳۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ %۷۹.۰۵۲ %۱۳۶۰.۳۹۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۹۳ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۴۴)% (۹۹.۷۸)%