صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۰.۰۲
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۰.۳۲۶ (۱.۹۷۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۱.۳۹۷ (۱.۹۸۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۴.۴۹۷ %۱۰.۲۴۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۹.۰۲۶ %۱۰.۷۹۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۱۷.۸۵۳ %۲۶.۴۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۹۱.۶۵۱ %۱۴۵۷.۸۵۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۲۳)% (۹.۵۵)%