صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
دارندگان واحدهای ممتاز

 

صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)
999,000
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) 1000
جمع 1.000.000