صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۰۱ ۳۳.۳۹ ۱.۸۶
۱۲۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰.۱۷ (۰.۴۶) ۸۴.۶۱ (۸۱.۶۴)
۱۲۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۹ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۴ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۲۵) ۲۸.۷۷ (۶۰.۱۶)
۱۲۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۲۸.۷۹ ۵۶۵.۸
۱۲۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰.۰۷ ۲.۰۸ ۲۸.۸۲ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۱۲۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۰۸ ۱.۶ ۳۳.۵۹ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۱۲۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰.۱۶ ۱.۳۳ ۷۸.۵۸ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۱۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰.۰۸ ۱.۴ ۳۳.۷ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۱۳۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۲۹ ۲۸.۹۶ ۱۸۴.۱۲
۱۳۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۲۸.۹۸ ۳۴.۰۷
۱۳۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۲۹ ۱۲۳.۶۶
۱۳۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰.۱۷ (۰.۱۲) ۸۵.۷۵ (۳۴.۵۱)
۱۳۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۱۳۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۱۱ ۲۹.۱ ۴۸.۲