صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۱۹.۹۶ (۴۰.۶۱)
۱۲۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰.۱۲ (۰.۱۴) ۵۴.۸۴ (۴۰.۰۸)
۱۲۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۰.۰۱ ۹۲.۸
۱۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۲۰.۰۲ (۲۱.۷)
۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۲۸ ۱۹.۷۳ ۱۸۰.۲
۱۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۸۳ ۱۹.۷۴ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰.۱ (۱.۴۵) ۴۳.۴۱ (۹۹.۵۲)
۱۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۷۸ ۱۲۵.۷۴
۱۳۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۱۶ ۱۹.۷۹ ۷۹.۰۸
۱۳۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ (۰.۷۷) ۱۵.۵۵ (۹۴.۱۱)
۱۳۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۴۹) ۱۹.۸۱ (۸۳.۲۱)
۱۳۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰.۱۱ ۰.۸۳ ۴۸.۸۷ ۱,۹۴۳.۲۹
۱۳۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۳۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰.۰۴ ۰.۴۷ ۱۵.۵۹ ۴۵۴.۵۶