صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۱۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۲۴.۰۸ ۱۶۶.۲۲
۱۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰.۰۴ (۲.۳۳) ۱۵.۴۸ (۹۹.۹۸)
۱۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۳۳) ۱۹.۷۲ (۷۰.۱۳)
۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ (۰.۸۹) ۱۹.۷۳ (۹۶.۱۷)
۱۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰.۱ (۰.۸۸) ۴۳.۳۹ (۹۵.۹۸)
۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۱۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۹ (۰.۰۳) ۳۸.۳۷ (۱۱.۳)
۱۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۱۵ ۲۴.۱۹ ۷۰.۴۲
۱۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۸ (۶۷.۱)
۱۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰.۰۳ (۱.۸۸) ۱۱.۴۵ (۹۹.۹)
۱۳۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۱۱ (۰.۰۵) ۴۸.۸۷ (۱۵.۷)
۱۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۱۳۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۳۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۰۲ ۲۸.۸۵ ۷.۴۲
۱۳۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰.۰۶ (۰.۹۶) ۲۴.۲۹ (۹۷.۰۵)
۱۳۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰.۰۶ (۰.۲۲) ۲۴.۳ (۵۴.۷۴)
۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۳۲ ۷.۲۳