صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۰.۱۶ (۱.۸) ۷۹.۱۹ (۹۹.۸۷)
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ (۱.۴۹) (۲.۳۱) (۹۹.۵۸) (۹۹.۹۸)
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱.۵۵ ۰ ۲۶,۹۶۸.۳۶ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۹ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۰.۱۲ (۱.۵۹) ۵۴ (۹۹.۷۱)
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۰.۰۸ (۰.۱) ۳۳.۳۹ (۲۹.۹۶)
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰.۰۳ (۱.۱۹) ۱۱.۴۲ (۹۸.۷۴)
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۰.۰۱ (۰.۰۷) ۳.۶۷ (۲۱.۴)
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰.۱۱ ۰.۴۷ ۴۸.۶۹ ۴۵۸.۹۳
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۹ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۳۸ ۳۸.۴۱ ۲۹۸.۱۲
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۸۹ ۲۸.۷۹ ۹۱,۷۷۳.۰۴
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۰.۰۴ ۰.۵ ۱۵.۵۶ ۵۲۲.۷۵
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۰.۰۴ (۱.۳۳) ۱۵.۵۷ (۹۹.۲۵)
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۰.۱۴ (۰.۴۱) ۶۶.۰۲ (۷۷.۶۳)
۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰.۰۲ ۰.۴۵ ۷.۵۲ ۴۰۹.۴۳