صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۰.۱۲ (۰.۳۷) ۵۴.۳۲ (۷۳.۸۴)
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۸۵ ۱۹.۸۴ ۲,۰۹۶.۴۳
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۹.۸۵ (۶۹.۳۱)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۰۶) ۱۹.۸۶ (۲۰.۶۱)
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰.۶۳ ۱۵.۶ ۸۹۷.۲۴
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰.۱ (۰.۴) ۴۳.۷۳ (۷۶.۵)
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۰.۰۶ (۱.۲۶) ۲۴.۳۵ (۹۹.۰۱)
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰.۰۵ (۰.۵) ۱۹.۹۲ (۸۳.۹۱)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۹۴ (۶۶.۲۶)
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۱۵.۶۶ ۴۱.۱۶
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۰.۱۵ (۱.۹۶) ۷۲.۶۵ (۹۹.۹۳)
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰.۰۶ (۰.۷۴) ۲۴.۴۵ (۹۳.۴۴)
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۰.۰۴ (۰.۱۸) ۱۵.۷۱ (۴۸.۸۴)