صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۲۸.۸۷ ۸۸۲.۳۹
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰.۲ (۰.۴۴) ۱۰۶.۶۲ (۸۰.۰۷)
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۰.۰۷ (۰.۶۸) ۲۸.۹۶ (۹۱.۷۸)
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۰.۰۷ (۱.۲۷) ۲۸.۹۹ (۹۹.۰۶)
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۳ ۲۴.۴ ۱۹۶.۳۱
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۰۷ ۱.۲۵ ۲۹.۰۳ ۹,۱۴۲.۰۷
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۰.۲۱ (۰.۵۲) ۱۱۵.۰۵ (۸۵.۰۲)
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰.۰۷ ۰.۳۲ ۲۸.۵ ۲۲۱.۵۹
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۲۳.۹۹ ۵۸.۱۹
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۲۸.۵۴ ۲۴.۷۲
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۹۱) ۲۴.۰۳ (۹۶.۴۶)
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۱۹ ۰.۰۳ ۹۷.۹۳ ۱۲.۵۲
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۰.۰۶ ۱.۲۵ ۲۴.۱ ۹,۱۶۶.۹۵