صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۱ ۰
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰.۱ (۰.۱) ۴۳.۳۷ (۲۹.۶۴)
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰.۰۶ ۱.۵ ۲۴.۱۵ ۲۲,۸۵۴.۶
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰.۰۷ (۰.۳۸) ۲۸.۷۳ (۷۵.۳۹)
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۷۹) ۱۹.۷۸ (۹۴.۵)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰.۰۹ (۰.۷۴) ۳۸.۴۲ (۹۳.۲۸)
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۸۶) ۲۴.۲۳ (۹۵.۷۷)
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۱۵) ۱۹.۸۳ (۴۳.۱)
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۵۳) ۱۹.۸۴ (۸۵.۶۹)
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ (۱.۰۵) ۱۵.۵۹ (۹۷.۸۸)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰.۰۹ (۰.۸۹) ۳۸.۵۷ (۹۶.۲۳)
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰.۰۹ (۰.۶۷) ۳۸.۶۳ (۹۱.۲۶)
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۲۸) ۲۴.۳۵ (۶۴.۴۱)
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۲ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۰.۱۴ (۰.۲) ۶۶.۳۸ (۵۲.۵۸)
۱۸۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۸۵.۷۴ ۶۷.۷۴