صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۱۹.۹۵ (۴۱.۰۳)
۴۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۰.۰۶ ۱.۸۱ ۲۴.۴۲ ۷۰,۸۱۹.۸۴
۴۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱ ۱۱۵.۰۳ ۴۴.۸۷
۴۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰
۴۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۴۹ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰.۰۲ (۰.۰۶) ۷.۴۵ (۱۸.۵۲)
۵۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۰.۰۲ ۱.۵۸ ۷.۴۵ ۳۰,۳۴۹.۶۴
۵۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۶۳ ۲۴.۰۶ ۸۷۲.۲۱
۵۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۹۴ ۱۹.۶۹ ۲,۹۰۹.۱۷
۵۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۰.۱۶ ۳.۴ ۷۷.۸۷ ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۵۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۵۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۵۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۰.۱۱ (۰.۴۷) ۴۸.۶۶ (۸۲.۳۶)
۵۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۰.۰۶ (۱.۰۱) ۲۴.۱۷ (۹۷.۵۴)
۵۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۴۷ ۲۴.۱۸ ۴۴۵.۲۲