صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۰.۰۷ ۰.۱۹ ۲۸.۵ ۱۰۱.۴۴
۴۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۰.۰۸ (۱.۴۵) ۳۳.۲۲ (۹۹.۵۱)
۴۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۰.۰۸ (۰.۶۸) ۳۳.۲۵ (۹۱.۸۵)
۴۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۰.۱۶ (۰.۴۹) ۷۷.۶۸ (۸۳.۱۷)
۴۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۴۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۹ ۰
۴۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۰.۰۸ (۰.۵۵) ۳۳.۳۷ (۸۶.۷۷)
۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۳۴) ۲۸.۶۸ (۷۱.۴۴)
۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۰.۰۸ (۰.۹۱) ۳۳.۴۲ (۹۶.۴۹)
۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۰.۱۴ (۰.۲۳) ۶۵.۷۳ (۵۶.۵۹)
۵۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۵۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۱ ۰
۵۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۳ ۰
۵۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۰.۰۷ (۰.۱۷) ۲۸.۸۲ (۴۶.۷۱)
۵۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۰.۰۸ (۰.۵۴) ۳۳.۶ (۸۵.۹۸)
۵۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۱۶) ۲۸.۸۷ (۴۵.۲)
۵۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۰.۰۸ (۰.۸۷) ۳۳.۶۶ (۹۵.۹۴)
۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۰.۱۲ ۰.۰۳ ۵۴.۵۹ ۱۰.۸۹
۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۲ ۰