صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۱۹.۸۱ ۴,۹۷۹.۰۱
۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۷۲ ۲۴.۲۳ ۱,۲۵۸.۹۳
۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۴۸.۹ ۵۶.۳۲
۴۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۴۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۰.۰۸ ۲.۲۱ ۳۳.۶۳ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۴۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰.۰۳ ۱.۳۱ ۱۱.۴۹ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۴۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰.۰۷ (۰.۱۷) ۲۸.۹۱ (۴۶.۸۲)
۴۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۴.۳۳ ۹۵۳.۳۱
۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۰.۰۶ ۲.۶۶ ۲۴.۳۵ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۵۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۵۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۷۸.۹۷ ۵۵.۶۷
۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰.۰۳ (۰.۶۴) ۱۱.۵۴ (۹۰.۳۴)
۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۱۷ ۰.۹۲ ۸۵.۸۲ ۲,۷۱۷.۴۱
۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ (۱.۵۳) ۰ (۹۹.۶۳) ۰
۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳.۱۴ ۰ ۷,۹۶۰,۰۰۰ ۰
۶۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰