صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰.۰۸ (۰.۴۱) ۳۳.۱۱ (۷۷.۳۸)
۱۴۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ (۰.۱۲) ۲۸.۴۶ (۳۴.۳۶)
۱۴۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰.۱۷ (۰.۵۱) ۸۳.۸۴ (۸۴.۲۶)
۱۴۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۶ ۰
۱۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۴ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰.۰۸ (۰.۳۵) ۳۳.۲۵ (۷۲.۳)
۱۴۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۰.۰۷ (۰.۴۸) ۲۸.۵۷ (۸۲.۸۱)
۱۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۳۳.۳ ۵۱.۲
۱۴۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۰.۰۷ (۰.۰۴) ۲۸.۶۲ (۱۴.۰۲)
۱۵۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰.۱۷ (۰.۰۷) ۸۴.۴۲ (۲۲.۸۷)
۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۲ ۰
۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۳۳.۴۴ ۷۸.۱۱
۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰.۰۷ ۱.۰۷ ۲۸.۷۴ ۴,۸۴۷.۴۴
۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۷ ۲۸.۷۶ ۱,۱۸۰.۲۸
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۸۸ ۳۳.۵۳ ۲,۳۱۸.۴۳
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۰.۱۷ ۱.۴۶ ۸۵ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۸ ۰