صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۵۳) ۱۹.۸۴ (۸۵.۶۹)
۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ (۱.۰۵) ۱۵.۵۹ (۹۷.۸۸)
۲۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰.۰۹ (۰.۸۹) ۳۸.۵۷ (۹۶.۲۳)
۲۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۲۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۲۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰.۰۹ (۰.۶۷) ۳۸.۶۳ (۹۱.۲۶)
۲۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۲۸) ۲۴.۳۵ (۶۴.۴۱)
۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۲ ۰
۲۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۰.۱۴ (۰.۲) ۶۶.۳۸ (۵۲.۵۸)
۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۸۵.۷۴ ۶۷.۷۴
۲۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۲۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۲۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۲۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۲۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۲۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ (۱.۵۳) ۰ (۹۹.۶۳) ۰
۲۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱.۵۷ ۰ ۲۸,۹۲۲.۰۳ ۰
۲۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۲۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۹ ۰