صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۶۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۶۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۰.۰۷ (۰.۰۷) ۲۹.۰۳ (۲۲.۱۴)
۶۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۲۹.۰۵ ۸۷.۲۷
۶۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۰.۰۷ ۱.۰۹ ۲۹.۰۸ ۵,۰۹۷.۲
۶۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۰.۰۷ (۰.۳۱) ۲۹.۱ (۶۸.۰۴)
۶۷ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۰.۱۸ (۱.۶۵) ۹۰.۳۶ (۹۹.۷۷)
۶۸ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۴ ۰
۶۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۲ ۰
۷۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۰.۰۷ ۰.۸۳ ۲۸.۵ ۱,۹۶۸.۳۲
۷۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۰.۰۷ ۲.۲ ۲۸.۵۲ ۲۸۳,۵۲۳.۳۶
۷۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۰.۰۷ (۳.۲) ۲۸.۵۴ (۱۰۰)
۷۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۰.۰۷ (۲.۳۹) ۲۸.۵۶ (۹۹.۹۹)
۷۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰.۱۸ (۰.۰۲) ۹۰.۹۵ (۸.۶۶)
۷۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۷۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰
۷۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۰.۰۷ (۲.۶۸) ۲۸.۶۵ (۱۰۰)
۷۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۰.۰۷ (۱.۴) ۲۸.۶۷ (۹۹.۴۱)
۷۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۸۲) ۲۸.۷ (۹۵.۰۳)