صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰
۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰.۲۱ ۱.۶۵ ۱۱۳.۰۱ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰.۵۸ ۱۵.۵۲ ۷۳۴.۳۶
۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۱۸ ۲۸.۷۳ ۹۵.۱
۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۰۴) ۲۴.۱۹ (۱۵.۱۲)
۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰.۱۸ ۱۵.۵۴ ۹۵.۱۱
۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۰.۱۱ (۱.۱۴) ۴۸.۸۳ (۹۸.۴۸)
۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰.۸۸ ۱۵.۵۷ ۲,۳۲۹.۸۷
۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۴۷) ۲۴.۲۶ (۸۲.۲۱)
۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰.۰۳ ۱.۵۴ ۱۱.۴۸ ۲۵,۹۳۱.۱۶
۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۰.۰۵ ۱.۸۳ ۱۹.۸۶ ۷۵,۸۲۸.۱۱
۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۰.۱۲ ۱.۳۷ ۵۴.۵۲ ۱۴,۴۱۴.۱۶
۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۷۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰