صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ (۱.۵۳) ۰ (۹۹.۶۳) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱.۵۷ ۰ ۲۸,۹۲۲.۰۳ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۹ ۰
۱۹۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰.۱۸ ۱.۳۴ ۹۱.۱۵ ۱۲,۵۷۰.۳۳
۱۹۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۰.۰۷ ۲.۸۹ ۲۸.۶۹ ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶
۱۹۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰.۰۲ ۰.۷۲ ۷.۴۸ ۱,۲۹۶.۴۷
۱۹۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۰.۱ ۱.۲۹ ۴۳.۴۴ ۱۰,۵۰۲.۸۳
۱۹۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰.۰۱ ۱.۸۶ ۳.۶۸ ۸۴,۶۱۱.۳۱
۱۹۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۹ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۹ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۲۷) ۲۴.۲ (۶۲.۷۴)
۱۹۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۸۵ ۲۸.۷۹ ۲,۱۳۵.۹۳
۱۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۰.۲ ۲.۰۷ ۱۰۶.۲۴ ۱۷۴,۵۷۷.۱۲