صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۸۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۴۷) ۱۹.۸۶ (۸۱.۸۵)
۱۸۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۸۷ (۶۶.۲۵)
۱۸۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۸۸ (۶۶.۴۴)
۱۸۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۱۹.۸۹ ۳.۱۳
۱۸۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۴۹.۱ ۹.۳۷
۱۸۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۱۸۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۹۳ ۱۲۶.۲۶
۱۹۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۱۹.۹۴ ۳۵۴.۷۵
۱۹۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۵ ۱۵.۶۷ ۷۴.۵
۱۹۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۱۹.۹۶ (۴۰.۶۱)
۱۹۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰.۱۲ (۰.۱۴) ۵۴.۸۴ (۴۰.۰۸)
۱۹۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۹۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۰.۰۱ ۹۲.۸
۱۹۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۲۰.۰۲ (۲۱.۷)
۱۹۸ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۲۸ ۱۹.۷۳ ۱۸۰.۲
۱۹۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۸۳ ۱۹.۷۴ ۱,۹۳۱.۶۱