صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۰.۰۶ (۲.۸۴) ۲۴.۱۳ (۱۰۰)
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰.۰۶ (۰.۳۱) ۲۴.۱۵ (۶۷.۶۹)
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۰.۱۹ (۳.۲۱) ۹۸.۵۳ (۱۰۰)
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۰۵) ۲۴.۲۲ (۱۶.۲۲)
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰.۱۷ ۰.۴۳ ۸۴.۹۹ ۳۸۳.۷۷
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۱۷ ۰.۳۸ ۸۵.۱۹ ۲۹۹.۸۳
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۷۶) ۲۴.۳۳ (۹۳.۸۲)
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۵۷ ۲۴.۳۴ ۷۰۴.۱۱
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۴.۳۶ ۱,۸۳۱.۰۸
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰.۰۶ (۲.۳۵) ۲۴.۳۸ (۹۹.۹۸)
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰.۱۷ (۱.۴۸) ۸۵.۶۷ (۹۹.۵۷)
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰