صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۰.۰۳ (۰.۶) ۱۱.۴۳ (۸۸.۸۱)
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۹ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۰.۱۲ (۰.۷۶) ۵۴.۲۵ (۹۳.۸۲)
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۰.۰۸ ۰.۳ ۳۳.۵۴ ۱۹۷.۳۵
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۰.۱۱ ۰.۷۵ ۴۸.۸۹ ۱,۴۰۴.۱۶
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۷۲ ۲۴.۲۹ ۱,۲۵۲.۵۶
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۰.۰۹ (۰.۴۸) ۳۸.۶۱ (۸۲.۴۸)
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۹۵) ۲۸.۹۳ (۹۶.۹۴)
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۱.۵۳ ۱۵.۶۴ ۲۵,۱۳۶.۸۱
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰.۰۶ ۲.۷۲ ۲۴.۳۶ ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۰.۰۷ ۰.۳۵ ۲۹ ۲۶۰.۹۷
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰.۰۳ ۰.۸۹ ۱۱.۵۴ ۲,۴۴۲.۵۵
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۰.۰۷ (۱.۱) ۲۹.۰۳ (۹۸.۲۵)