صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰.۱۳ (۰.۱۹) ۵۹.۸۲ (۵۰.۴۱)
۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۲۶ ۱۹.۷۸ ۹,۴۷۵.۸۴
۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰.۰۵ ۳.۲ ۱۹.۸ ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۴۴ ۱۹.۸۱ ۱۸,۲۹۹.۴۵
۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۱۹.۸۲ ۳۳۹.۵۹
۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰.۱۳ (۱.۳۶) ۶۰.۰۸ (۹۹.۳۳)
۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۴۷) ۱۹.۸۶ (۸۱.۸۵)
۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۸۷ (۶۶.۲۵)
۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۸۸ (۶۶.۴۴)
۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۱۹.۸۹ ۳.۱۳
۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۴۹.۱ ۹.۳۷
۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۹۳ ۱۲۶.۲۶
۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۱۹.۹۴ ۳۵۴.۷۵