صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۸۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷,۲۱۱ ۴.۹۹ % ۳۱۷,۷۸۹ ۹۲.۱ % ۰ ۰ % ۹,۴۸۴ ۲.۷۵ % ۵۴۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷,۲۰۱ ۵.۰۴ % ۳۱۶,۹۸۹ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۶,۳۱۲ ۱.۸۵ % ۵۵۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۷,۱۹۲ ۵.۰۶ % ۳۱۶,۸۱۴ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۸ ۱.۵۶ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۳۱۶,۱۸۵ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۲۴ ۲.۳۵ % ۵۵۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۳۱۶,۱۶۱ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۴ ۲.۳۴ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۳۱۶,۱۳۷ ۹۲.۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۴ ۲.۲۲ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۳۱۶,۱۱۳ ۹۲.۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۵۹ ۲.۲۱ % ۵۵۲ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۷,۱۳۸ ۵.۰۳ % ۳۰۹,۳۰۷ ۹۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۱۸ ۳.۹۷ % ۵۵۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۷,۱۲۸ ۵.۱۳ % ۳۰۱,۹۱۳ ۹۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۵۳ ۴.۳۶ % ۵۵۴ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۷,۱۱۹ ۵.۱ % ۲۹۴,۹۷۵ ۸۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۳۵ ۶.۸۱ % ۵۵۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %