صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۳۵,۴۵۳ ۴.۴۱ % ۲,۹۰۳,۲۵۸ ۹۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۲۸ ۰.۳۷ % ۲۴,۹۱۷ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳۵,۳۸۲ ۴.۳۵ % ۲,۹۲۹,۶۱۹ ۹۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۶,۹۱۷ ۰.۲۲ % ۴۰,۵۱۸ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳۵,۰۷۲ ۴.۳۴ % ۲,۹۶۸,۰۱۰ ۹۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۶۴ ۰.۲۸ % ۵۴۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۶۰ ۴.۱۸ % ۲,۹۶۶,۳۸۳ ۹۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۶ ۰.۱۸ % ۱۲۵,۴۷۸ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۴۲ ۴.۱۷ % ۳,۰۸۹,۵۳۲ ۹۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۴۱ ۰.۶۶ % ۵۶۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۴۲ ۴.۱۷ % ۳,۰۸۹,۲۸۵ ۹۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۹۰ ۰.۶۶ % ۵۷۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۴۲ ۴.۱۷ % ۳,۰۸۹,۰۴۹ ۹۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۷۲ ۰.۶۵ % ۵۷۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۶۵ ۳.۵۶ % ۳,۰۸۴,۹۰۴ ۸۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۸۷ ۰.۷۶ % ۵۴۶,۳۲۷ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۱۴۳,۴۹۲ ۳.۶۸ % ۳,۲۶۴,۹۹۸ ۸۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۸۴ ۰.۶۲ % ۴۶۴,۳۶۶ ۱۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %