صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۲۷ ۰.۴۳ ۱۶۳.۴۵ ۳۷۰.۲
۲۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۲۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۲۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۲۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۰۸ (۰.۰۲) ۳۳.۳۳ (۵.۶۳)
۲۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۸.۶۴ ۱۱۵.۲۳
۲۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۰۵) ۲۸.۶۶ (۱۵.۹۷)
۲۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰.۰۸ (۰.۲۸) ۳۳.۴۱ (۶۴.۱۷)
۲۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰.۲۳ (۰.۹۹) ۱۲۹.۳۳ (۹۷.۳۸)
۲۹۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۹ ۰
۲۹۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۲۹۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۲۹۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۶۹ ۲۸.۸ ۱,۱۴۹.۵۸
۲۹۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۰۷ ۱.۱۶ ۲۸.۸۲ ۶,۶۳۳.۸۹
۲۹۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰.۰۷ ۰.۲۹ ۲۸.۸۵ ۱۸۲.۷۲
۲۹۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰.۱۷ ۰.۰۵ ۸۵.۲ ۱۸.۱۳
۲۹۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۲۹۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۲۹۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۴۶ ۲۸.۹۴ ۴۳۳.۷۴