صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۵۹) ۱۹.۷۲ (۸۸.۳۵)
۲۸۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۱۹.۷۳ ۱۷.۶۱
۲۸۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰.۰۵ ۲.۰۶ ۱۹.۷۴ ۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۲۸۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰.۱۳ (۰.۱۹) ۵۹.۸۲ (۵۰.۴۱)
۲۸۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۲۸۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۲۸۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۲۶ ۱۹.۷۸ ۹,۴۷۵.۸۴
۲۸۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰.۰۵ ۳.۲ ۱۹.۸ ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۲۸۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۴۴ ۱۹.۸۱ ۱۸,۲۹۹.۴۵
۲۹۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۱۹.۸۲ ۳۳۹.۵۹
۲۹۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰.۱۳ (۱.۳۶) ۶۰.۰۸ (۹۹.۳۳)
۲۹۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۲۹۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۲۹۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۴۷) ۱۹.۸۶ (۸۱.۸۵)
۲۹۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۸۷ (۶۶.۲۵)
۲۹۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ (۰.۳) ۱۹.۸۸ (۶۶.۴۴)
۲۹۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۱۹.۸۹ ۳.۱۳
۲۹۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۴۹.۱ ۹.۳۷
۲۹۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰