صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۶ ۰
۳۲۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۰.۰۷ (۲.۶۸) ۲۸.۶۵ (۱۰۰)
۳۲۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۰.۰۷ (۱.۴) ۲۸.۶۷ (۹۹.۴۱)
۳۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۸۲) ۲۸.۷ (۹۵.۰۳)
۳۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۸۶) ۲۸.۷۲ (۹۵.۶۵)
۳۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰.۱۸ (۰.۳۴) ۹۱.۵۵ (۷۱.۳۲)
۳۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۳۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۳۲۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۲۸.۸۱ ۹.۸۱
۳۳۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۸۶ ۲۸.۸۳ ۲,۱۴۳.۴۸
۳۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۰.۰۷ ۱.۲۱ ۲۸.۸۵ ۷,۸۶۲.۱۷
۳۳۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۲۸.۸۷ ۸۸۲.۳۹
۳۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰.۲ (۰.۴۴) ۱۰۶.۶۲ (۸۰.۰۷)
۳۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۳۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۰.۰۷ (۰.۶۸) ۲۸.۹۶ (۹۱.۷۸)
۳۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۰.۰۷ (۱.۲۷) ۲۸.۹۹ (۹۹.۰۶)
۳۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۳ ۲۴.۴ ۱۹۶.۳۱
۳۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۰۷ ۱.۲۵ ۲۹.۰۳ ۹,۱۴۲.۰۷