صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۵,۳۴۸ ۰.۱۴ % ۳,۵۷۷,۲۸۵ ۸۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۰۴ ۲.۳۱ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۴۹ % ۲۸۸,۸۴۶ ۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۵,۱۶۲ ۰.۱۴ % ۳,۵۷۷,۶۵۷ ۹۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۵۳ ۱.۵۸ % ۱۹,۳۸۰ ۰.۴۹ % ۲۸۶,۲۲۸ ۷.۲۴ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۵,۱۶۲ ۰.۱۳ % ۳,۵۷۶,۸۲۱ ۹۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۶۰,۰۶۴ ۱.۵۲ % ۱۹,۳۷۴ ۰.۴۹ % ۲۸۶,۲۲۸ ۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۵,۱۶۲ ۰.۱۳ % ۳,۵۸۹,۲۴۸ ۹۱.۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۸۲ ۱.۰۱ % ۱۹,۳۶۷ ۰.۴۹ % ۲۸۶,۲۲۸ ۷.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۵,۱۷۱ ۰.۱۳ % ۳,۵۸۴,۸۹۱ ۸۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۶,۳۸۳ ۲.۴۱ % ۱۹,۳۶۱ ۰.۴۸ % ۲۸۷,۴۵۷ ۷.۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۵,۰۱۲ ۰.۱۲ % ۳,۶۰۶,۱۴۳ ۸۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۷۹۷ ۲.۸ % ۱۹,۳۵۵ ۰.۴۸ % ۲۸۱,۷۵۷ ۷ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۴,۸۳۹ ۰.۱۲ % ۳,۶۰۴,۴۹۲ ۸۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۷۰۵ ۳.۱۴ % ۱۹,۳۴۹ ۰.۴۸ % ۲۸۳,۲۹۵ ۷.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۴,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۸,۳۸۹ ۹۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۲۴ ۱.۶۳ % ۱۹,۳۴۳ ۰.۴۹ % ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۴,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۷,۵۵۱ ۹۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۱۵ ۱.۶۲ % ۱۹,۳۳۶ ۰.۴۹ % ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۱ % ۰ ۰ %