صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۷ % ۴,۲۲۹,۱۱۴ ۸۹.۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۳۸ ۱.۲ % ۲۷,۴۷۳ ۰.۴۲ % ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۴ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۵۰,۱۰۳ ۱.۰۶ % ۴,۲۲۵,۸۸۵ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۷۶ ۱.۳۷ % ۲۷,۴۷۳ ۰.۴۱ % ۳۴۳,۷۸۲ ۷.۳ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۵۰,۱۰۳ ۱.۰۷ % ۴,۲۲۴,۸۱۷ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۲ ۱.۲۹ % ۲۷,۴۷۳ ۰.۴۲ % ۳۴۳,۷۸۲ ۷.۳ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۵۰,۰۲۴ ۱.۰۵ % ۴,۲۰۱,۲۰۷ ۸۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۵۴۰ ۲.۸۱ % ۲۷,۴۴۷ ۰.۴۱ % ۳۴۳,۱۱۷ ۷.۲۲ % ۷,۹۰۳ ۰.۱۷ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۴۹,۶۲۲ ۱.۰۴ % ۴,۱۱۷,۹۳۹ ۸۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۰۳۵ ۴.۶۴ % ۲۷,۴۹۵ ۰.۴۱ % ۳۴۵,۳۳۲ ۷.۲۵ % ۷,۹۵۲ ۰.۱۷ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۹,۷۷۴ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۶۲,۳۶۰ ۷.۴۳ % ۲۷,۲۶۹ ۰.۴ % ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۷۸ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۸,۷۵۲ ۸۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۹۷۹ ۷.۳۵ % ۲۷,۲۶۹ ۰.۴ % ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۷۹ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۷,۷۳۰ ۸۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۵۵۹ ۷.۲۳ % ۲۷,۲۷۰ ۰.۴ % ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۸ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۴۶,۸۹۶ ۰.۸۸ % ۴,۰۷۵,۶۵۴ ۷۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۶۸۵ ۱۶.۹ % ۲۷,۲۰۱ ۰.۳۶ % ۳۲۲,۰۴۵ ۵.۹۸ % ۷,۶۵۷ ۰.۱۴ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۴۵,۷۷۲ ۰.۹۴ % ۳,۵۱۸,۹۵۱ ۷۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۹۷۴,۹۸۶ ۱۹.۹۵ % ۲۷,۱۸۳ ۰.۴ % ۳۲۱,۱۹۳ ۶.۵۷ % ۷,۶۳۹ ۰.۱۶ %