صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۴,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۶,۷۱۴ ۹۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۰۸ ۱.۶۱ % ۱۹,۳۳۰ ۰.۴۹ % ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۴,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۵,۸۷۷ ۹۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۰۷ ۱.۵۹ % ۱۹,۳۲۴ ۰.۴۹ % ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۴,۶۷۲ ۰.۱۱ % ۳,۵۹۵,۰۴۱ ۹۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۸۶ ۱.۵۸ % ۱۹,۳۱۸ ۰.۴۹ % ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۲ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۴,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۴,۲۰۶ ۹۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۳۳ ۱.۵۳ % ۱۹,۳۱۱ ۰.۴۹ % ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۲ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۴,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۳,۳۷۲ ۹۰.۸ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۹۵ ۱.۴۷ % ۱۹,۳۰۵ ۰.۴۹ % ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۴,۵۷۳ ۰.۱۱ % ۳,۵۹۰,۳۲۰ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۶۱ ۰.۹۲ % ۱۹,۲۹۹ ۰.۴۹ % ۲۷۸,۳۸۶ ۷.۰۹ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۴,۴۸۹ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۶,۲۵۲ ۸۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۷۵ ۲.۸۲ % ۱۹,۲۹۳ ۰.۴۸ % ۲۷۹,۸۷۸ ۶.۹۷ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۴,۴۸۹ ۰.۱۱ % ۳,۵۹۵,۴۲۰ ۸۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۰۶ ۲.۸۱ % ۱۹,۲۸۷ ۰.۴۸ % ۲۷۹,۸۷۸ ۶.۹۸ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۴,۴۸۹ ۰.۱۱ % ۳,۵۹۴,۵۸۲ ۸۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۵۴۰ ۲.۷۶ % ۱۹,۲۸۱ ۰.۴۸ % ۲۷۹,۸۷۸ ۶.۹۸ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۴,۳۵۳ ۰.۱۱ % ۳,۵۹۲,۶۵۵ ۹۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۲۰ ۲.۱۶ % ۱۹,۲۷۴ ۰.۴۹ % ۲۶۹,۴۳۳ ۶.۷۸ % ۰ ۰ %