صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۳۰۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰.۱۵ (۰.۳۸) ۷۲.۰۳ (۷۵.۲۳)
۱۳۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۲۸.۸۴ ۲۷.۳۹
۱۳۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۰.۲۹ ۰.۱۵ ۱۸۶.۲۹ ۷۴.۰۵
۱۳۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۳۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۳۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۳۵ ۱۹.۹۲ ۲۶۳.۶
۱۳۱۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۱۹.۹۴ ۴۹.۸۲
۱۳۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۹۵ ۲۷.۳۱
۱۳۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۰.۳۱ ۰.۱۴ ۲۰۹.۴۵ ۶۷.۳۴
۱۳۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰
۱۳۱۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ (۱.۵۷) ۰ (۹۹.۶۸) ۰
۱۳۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۳.۱۸ ۰ ۹,۱۷۰,۰۰۰ ۰
۱۳۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰