صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۹۷,۳۸۸,۰۰۶ ۱۷۸ ۱۷,۳۳۵,۰۶۵,۰۶۸ ۲۳.۰۹
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰۳,۴۵۳,۴۹۳ ۱۷۱ ۱۷,۶۹۰,۵۴۷,۳۰۳ ۲۳.۷۹
۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵ ۱۹۲ ۲۱,۵۰۸,۱۰۹,۷۶۰ ۲۶.۰۳
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۲۱,۳۴۲,۷۴۱ ۱۸۶ ۲۲,۵۶۹,۷۴۹,۸۲۶ ۲۵.۱۳
۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۷,۳۹۳,۰۴۰ ۱۶۶ ۲۲,۸۰۷,۲۴۴,۶۴۰ ۲۲.۱۸
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹,۸۴۵,۰۰۴ ۱۵۴ ۲۱,۵۳۶,۱۳۰,۶۱۶ ۲۰.۴۳
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۱۶,۱۸۱,۶۶۵ ۱۵۸ ۱۸,۳۵۶,۷۰۳,۰۷۰ ۲۱.۰۱
۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۸۴,۵۲۹,۳۳۳ ۲۷۹ ۲۳,۵۸۳,۶۸۳,۹۰۷ ۳۸.۲۶
۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۷۸,۳۱۷,۶۷۲ ۱۵۷ ۱۲,۲۹۵,۸۷۴,۵۰۴ ۲۰.۱۳
۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۷۴,۹۱۷,۶۱۴ ۱۵۵ ۱۱,۶۱۲,۲۳۰,۱۷۰ ۱۹.۸۵