صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۵۰,۲۵۶,۰۳۳ ۱۷۱ ۸,۵۹۳,۷۸۱,۶۴۳ ۲۲.۱
۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۵۸,۶۷۱,۲۳۸ ۱۶۴ ۹,۶۲۲,۰۸۳,۰۳۲ ۲۱.۱۱
۴۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۶۴,۲۴۹,۵۳۳ ۱۶۹ ۱۰,۸۵۸,۱۷۱,۰۷۷ ۲۱.۸۱
۴۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۴۸,۷۶۶,۴۲۷ ۱۷۱ ۸,۳۳۹,۰۵۹,۰۱۷ ۲۲.۱
۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۶,۵۰۵,۸۱۲ ۱۷۱ ۴,۵۳۲,۴۹۳,۸۵۲ ۲۲.۱
۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۲۰,۲۵۱,۶۹۰ ۱۵۹ ۳,۲۲۰,۰۱۸,۷۱۰ ۲۱.۹۶
۴۷ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۰,۱۵۳,۴۸۲ ۲۳ ۲۳۳,۵۳۰,۰۸۶ ۲.۸۳
«12345»