صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۵۴۳,۲۸۹,۸۶۳ ۱۵۲ ۸۲,۵۸۰,۰۵۹,۱۷۶ ۲۰.۱۵
۲ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۴۶۰,۲۹۶,۰۹۳ ۱۴۸ ۶۸,۱۲۳,۸۲۱,۷۶۴ ۱۹.۵۷
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۴۴۹,۳۹۹,۴۴۹ ۱۳۳ ۵۹,۷۷۰,۱۲۶,۷۱۷ ۱۷.۴۴
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۴۱۳,۵۴۶,۶۵۴ ۱۲۰ ۴۹,۶۲۵,۵۹۸,۴۸۰ ۱۵.۰۸
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۳۷۵,۱۵۳,۰۵۴ ۱۶۱ ۶۰,۳۹۹,۶۴۱,۶۹۴ ۲۰.۶۹
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳۷۷,۶۴۸,۴۹۵ ۱۵۷ ۵۹,۲۹۰,۸۱۳,۷۱۵ ۲۰.۱۳
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳۲۲,۹۵۳,۶۸۸ ۱۶۸ ۵۴,۲۵۶,۲۱۹,۵۸۴ ۲۱.۶۷
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۲۹۶,۳۰۶,۸۱۲ ۱۵۵ ۴۵,۹۲۷,۵۵۵,۸۶۰ ۱۹.۸۵
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۲۹۵,۸۲۸,۵۴۳ ۱۶۵ ۴۸,۸۱۱,۷۰۹,۵۹۵ ۲۱.۲۵
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲۸۹,۶۰۸,۴۷۱ ۱۵۷ ۴۵,۴۶۸,۵۲۹,۹۴۷ ۲۰.۸۷
«12345»