صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۷۶,۰۴۳,۹۷۰ ۲۰۰ ۱۵,۲۰۸,۷۹۴,۰۰۰ ۲۶.۲۶
۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۷۴,۰۴۰,۴۷۲ ۱۸۶ ۱۳,۷۷۱,۵۲۷,۷۹۲ ۲۴.۲۳
۳۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۹۹,۵۱۴,۰۷۴ ۱۷۵ ۱۷,۴۱۴,۹۶۲,۹۵۰ ۲۲.۶۶
۳۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۱۰,۸۴۸,۵۳۹ ۱۳۶ ۱۵,۰۷۵,۴۰۱,۳۰۴ ۱۸.۵۳
۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۹۸,۸۷۵,۷۴۳ ۱۵۲ ۱۵,۰۲۹,۱۱۲,۹۳۶ ۲۰.۱۵
۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸۷,۰۳۵,۵۶۲ ۱۸۶ ۱۶,۱۸۸,۶۱۴,۵۳۲ ۲۵.۱۳
۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۶۸,۱۹۵,۷۱۲ ۱۹۳ ۱۳,۱۶۱,۷۷۲,۴۱۶ ۲۶.۱۹
۳۸ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۵۷,۳۴۹,۱۲۱ ۱۶۳ ۹,۳۴۷,۹۰۶,۷۲۳ ۲۱.۷۴
۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۵۰,۱۵۳,۴۳۴ ۱۷۵ ۸,۷۷۶,۸۵۰,۹۵۰ ۲۳.۵
۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۵۰,۰۶۳,۵۲۴ ۱۶۵ ۸,۲۶۰,۴۸۱,۴۶۰ ۲۱.۲۵