صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۹۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰.۰۶ ۲.۴۳ ۲۴.۴۵ ۶۴۲,۵۶۲.۶۶
۱۹۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰.۱ ۰.۴۹ ۴۴.۰۳ ۴۸۵.۷۳
۱۹۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۵ ۰
۱۹۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰.۱ ۲.۲۲ ۴۳.۲۱ ۳۰۶,۸۰۱.۹۲
۱۹۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۰.۰۶ ۱.۸۹ ۲۴.۰۷ ۹۱,۱۷۹.۸۹
۱۹۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰.۰۶ ۲.۰۳ ۲۴.۰۸ ۱۵۳,۹۷۲.۳۵
۱۹۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰.۲ ۳.۳۳ ۱۰۵.۴۹ ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶
۱۹۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۹۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۹۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۲.۸۷ ۱۹.۷۶ ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵
۱۹۳۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۵۵ ۲۴.۱۷ ۶۵۱.۹۴
۱۹۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۱۹.۷۸ (۲۲.۹۶)
۱۹۳۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۱۷) ۲۴.۲ (۴۵.۸۱)
۱۹۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰.۲۹ ۰.۰۸ ۱۸۵.۵۷ ۳۴.۶۵
۱۹۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۹۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰