صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۴۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۴۸,۷۶۶,۴۲۷ ۱۷۱ ۸,۳۳۹,۰۵۹,۰۱۷ ۲۲.۱
۴۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۶,۵۰۵,۸۱۲ ۱۷۱ ۴,۵۳۲,۴۹۳,۸۵۲ ۲۲.۱
۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۲۰,۲۵۱,۶۹۰ ۱۵۹ ۳,۲۲۰,۰۱۸,۷۱۰ ۲۱.۹۶
۴۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۰,۱۵۳,۴۸۲ ۲۳ ۲۳۳,۵۳۰,۰۸۶ ۲.۸۳
«12345»