صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۷۵,۸۸۱,۷۲۱ ۱۵۱ ۴۱,۶۵۸,۱۳۹,۸۷۱ ۲۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۹۵,۲۰۱,۹۱۰ ۱۵۷ ۴۶,۳۴۶,۶۹۹,۸۷۰ ۲۰.۸۷
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴۶,۰۹۷,۱۶۵ ۱۵۹ ۲۳,۲۲۹,۴۴۹,۲۳۵ ۲۰.۴۱
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۰۳,۱۵۵,۵۲۵ ۱۴۷ ۱۵,۱۶۳,۸۶۲,۱۷۵ ۱۸.۷۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰۰,۰۹۳,۱۱۹ ۱۳۵ ۱۳,۵۱۲,۵۷۱,۰۶۵ ۱۷.۱
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۳,۰۵۳,۳۲۶ ۱۱۷ ۱۵,۵۶۷,۲۳۹,۱۴۲ ۱۴.۶۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۲۳,۷۸۶,۶۹۶ ۸۳۸ ۱۰۳,۷۳۳,۲۵۱,۲۴۸ ۱۵۷.۹۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۹۷,۳۸۸,۰۰۶ ۱۷۸ ۱۷,۳۳۵,۰۶۵,۰۶۸ ۲۳.۰۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰۳,۴۵۳,۴۹۳ ۱۷۱ ۱۷,۶۹۰,۵۴۷,۳۰۳ ۲۳.۷۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۱۲,۰۲۱,۴۰۵ ۱۹۲ ۲۱,۵۰۸,۱۰۹,۷۶۰ ۲۶.۰۳