صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1381 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/11/29 10,034 10,022 10,031 9 0 10,153,482 0 0 10,153,482 101,756,998,332
1382 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/11/28 10,025 10,025 10,025 0 10,153,482 10,153,482 0 0 10,153,482 101,790,986,142