صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1141 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/01 10,015 10,001 23 31,001 10,184,483 0 0 10,184,483 101,855,866,597
1142 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/11/30 10,038 10,023 23 0 10,153,482 0 0 10,153,482 101,770,877,179
1143 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/11/30 10,015 10,000 23 0 10,153,482 0 0 10,153,482 101,537,347,093
1144 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/11/29 10,034 10,022 9 0 10,153,482 0 0 10,153,482 101,756,998,332
1145 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/11/28 10,025 10,025 0 10,153,482 10,153,482 0 0 10,153,482 101,790,986,142