صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۸۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۵) ۲۴.۰۹ (۸۴.۰۴)
۱۵۸۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۰.۲ (۰.۳۱) ۱۰۵.۵۳ (۶۷.۹۲)
۱۵۸۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۵۸۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۸۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۸۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۴۸) ۱۹.۷۶ (۸۲.۵)
۱۵۸۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۰.۰۶ (۰.۳۸) ۲۴.۱۸ (۷۵.۴۳)
۱۵۸۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۸۱ ۱۹.۷۹ ۱,۷۹۴.۱۳
۱۵۸۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۴۵) ۲۴.۲۱ (۸۰.۹۵)
۱۵۹۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰.۱۵ (۰.۳۸) ۷۲.۰۳ (۷۵.۲۳)
۱۵۹۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۹۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۹۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۲۸.۸۴ ۲۷.۳۹
۱۵۹۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۰.۲۹ ۰.۱۵ ۱۸۶.۲۹ ۷۴.۰۵
۱۵۹۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۵۹۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۹۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۹۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۹۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰