صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۴۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۴۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۲۸.۸۴ ۲۷.۳۹
۱۵۴۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۰.۲۹ ۰.۱۵ ۱۸۶.۲۹ ۷۴.۰۵
۱۵۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۵۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۴۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۴۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۴۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۱۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۳۵ ۱۹.۹۲ ۲۶۳.۶
۱۵۵۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۱۹.۹۴ ۴۹.۸۲
۱۵۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۹۵ ۲۷.۳۱
۱۵۵۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۰.۳۱ ۰.۱۴ ۲۰۹.۴۵ ۶۷.۳۴
۱۵۵۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰
۱۵۵۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۵۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۱۵۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۴۹ ۲۴.۰۷ ۴۹۷.۳۵