صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱,۳۰۷ ۰.۰۴ % ۲,۸۵۱,۱۳۹ ۹۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۵,۱۵۹ ۳.۱۲ % ۲,۳۵۲ ۰.۰۸ % ۱۰۴,۸۳۶ ۳.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱,۳۱۵ ۰.۰۴ % ۲,۸۴۸,۲۱۹ ۹۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۹۴,۲۶۱ ۳.۰۹ % ۲,۳۵۲ ۰.۰۸ % ۱۰۵,۸۵۰ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱,۳۳۰ ۰.۰۴ % ۲,۸۴۶,۷۰۶ ۹۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۴۸ ۳.۲۵ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۱۰۷,۱۸۵ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱,۳۴۲ ۰.۰۴ % ۲,۸۳۶,۳۰۷ ۹۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۵۶ ۳.۳۴ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۱۰۸,۵۹۸ ۳.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱,۳۴۲ ۰.۰۵ % ۲,۸۳۵,۵۷۶ ۹۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۸,۸۴۱ ۳.۲۴ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۱۰۸,۵۹۸ ۳.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱,۳۴۲ ۰.۰۵ % ۲,۸۳۴,۸۴۵ ۹۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۹۰,۵۹۵ ۲.۹۸ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۱۰۸,۵۹۸ ۳.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱,۳۴۵ ۰.۰۴ % ۲,۸۳۱,۷۲۴ ۹۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۷,۷۱۵ ۲.۸۹ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۱۰۸,۱۲۱ ۳.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱,۳۱۲ ۰.۰۵ % ۲,۸۲۹,۹۵۲ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۸۰ ۲.۸۶ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۱۰۴,۰۹۶ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱,۳۲۰ ۰.۰۴ % ۲,۸۲۷,۹۰۷ ۹۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۴,۹۹۷ ۲.۴۹ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۱۰۳,۸۳۸ ۳.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱,۳۳۷ ۰.۰۴ % ۲,۸۲۶,۳۲۸ ۹۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۷۷ ۲.۵۴ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۱۰۵,۰۵۳ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %