صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات -مجمع -تغییرات اساسنامه -ذخیره ارزش- افزایش سقف موسسان 99.02.28
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست