صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع موسسین صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 96.09.13
منبع -
مقدمه مجمع موسسین صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 96.09.13
متن خبر
پیوست