صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
32 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات اساسنامه: افزایش سقف درصد سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
33 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
34 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 29/08/1397 ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
35 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری-افزایش سقف درصد سرمایه گزاری مورخ 97.08.29 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
36 انجام تعدیلات قیمتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
37 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
38 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 96/12/19 ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
39 افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
40 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1396/12/19 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
سایز صفحه