صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1401.09.30
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1401.09.30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست