صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/19 ساعت 16
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/19 ساعت 16
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست