صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی و حسابرس صندوق مورخ 1401.04.11
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی و حسابرس صندوق مورخ 1401.04.11
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست