صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1401/02/18
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1401/02/18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست