لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات اساسنامه: افزایش سقف درصد سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 1397/09/18
2 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 1397/09/18
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 29/08/1397 1397/08/29
4 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری-افزایش سقف درصد سرمایه گزاری مورخ 97.08.29 1397/08/14
5 انجام تعدیلات قیمتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت 1397/07/22
6 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 1397/01/27
7 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 96/12/19 1397/01/27
8 افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19 1396/12/28
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1396/12/19 1396/12/19
10 دعوت به مجمع- سالانه، تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق ثابت نامی مفید مورخ 96.12.19 1396/12/08
| 1 | 2 |
سایز صفحه